Mini mobilna kompostana za biorazgradivi otpad na Istu i ispitivanje onečišćenja mora mikroplastikom
Mini mobilna kompostana za biorazgradivi otpad na Istu i ispitivanje onečišćenja mora mikroplastikom
Početna konferencija projekta NETWAP - NETwork of small "in situ" WAste Prevention and management initiatives.

U Multimedijalnoj dvorani Kneževe palače održana je početna konferencija projekta NETWAP -  NETwork of small "in situ" WAste Prevention and management initiatives. Konferenciji su nazočili predstavnici partnera u projektu: Branko Dukić, gradonačelnik Grada Zadra, Adolfo Fabrizio Colagiovanni,  Molise verso il 2000 ( Società Consortile A.R.L.),  Francesco Pulejo, Foundazione fenice ( O.N.L.U.S. te Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. del Veneto (UCV), Neven Cukrov s Instituta „Ruđer Bošković“ te predstavnici Čistoće d.o.o. Zadar.

Cilj ovog projekta je suočiti se s potencijalnim štetama u okolišu i poboljšati kvalitetu pomorskog okoliša u odabranim lokacijama programskog područja kroz poticanje razine svijesti u lokalnim zajednicama, jačanje kapaciteta, znanja i vještina te autonomije donošenja odluka, sukladno metodologiji održivog gospodarenja otpadom koja se temelji na inovativnim tehnologijama i postupcima.

Branko Dukić, gradonačelnik Grada Zadra: partnerstvo za očuvanje i zaštitu Jadranskog mora

- Pitanje prevencije nastajanja štete u okolišu i poboljšanje kvalitete morskog okoliša teme su oko kojih smo okupili ovo projektno partnerstvo i gdje želimo napraviti daljnji razvojni iskorak. To vidim kao iznimno koristan pravac razvoja te mogućnost učvršćivanja veza između Zadra i naših prvih susjeda s kojim dijelimo resurse, ali i skrb o očuvanju Jadranskog mora. Projekt je ovo na kojemu jedni od drugih možemo učiti, a nama kao gradu se pruža prilika primjenjivati u svome radu najbolje europske prakse, kazao je na početku konferencije gradonačelnik Dukić.

Gradonačelnik je iznio kako će stručni i iskusni partneri pomoći Gradu Zadru u sagledavanju ovog problema na europskoj razini i razvijanju modela gospodarenja organskim i plastičnim otpadom, posebice u gospodarenju takvim otpadom na udaljenijim i teže pristupačnim prostorima grada, kao što su naši otoci.

Do konačne izrade modela gospodarenja otpadom s naglaskom na organskom i plastičnom otpadu, prethodno će se provesti prikupljanje podataka i istraživanje onečišćenja morskog okoliša mikroplastikom na odabranim zadarskim otocima te izraditi izvještaj trenutnog stanja s okvirnim smjernicama za razvoj metodologije gospodarenja otpadom, čulo se na konferenciji.

Mini-mobilna kompostana za biorazgradivi otpad na Istu

Razvijeni i izrađeni model gospodarenja otpadom testirat će se i provesti kroz pilot aktivnost na otoku Istu gdje će se instalirati mini mobilna kompostana za biorazgradivi otpad, koji kasnije može služiti za različite ekološke namjene u poljoprivredi.

- Cilj nam je na temelju dobivenih rezultata razvijati metodologije i osmisliti zakonske prijedloge za korištenje novih pristupa u području zbrinjavanja organskog i plastičnog otpada. Ako se pokaže efikasnim i izvedivim, a vjerujem da hoće, ovakve metodologije mogu postati standard u rješavanju gospodarenja otpadom na otocima i udaljenim područjima, zaključio je gradonačelnik Dukić.

Neven Cukrov, Institut „Ruđer Bošković“: NETWAP projekt izvrsna prilika za istraživače da prouče načine za smanjenje mikroplastičnog utjecaja u Jadranu

- Pojava mikroplastike u okolišu danas je jedna od najvećih prijetnji za prirodu i čovjeka. Tijekom svoje znanstvene karijere bavio sam se negativnim aspektima antropogenog utjecaja na prirodu, osobito na vodene sustave. Počeo sam s radionuklidima, zatim s toksičnim metalima i sada s mikroplastikom. Mislim da je NETWAP projekt izvrsna prilika za istraživače da prouče načine za smanjenje mikroplastičnog utjecaja u Jadranu, kazao je Neven Cukrov s instituta Ruđer Bošković.

Projektni partneri iz Italije

- Glavna misija „Molise verso il 2000“, kao lokalna akcijska skupina (LAG) je ruralni razvoj na regionalnoj razini. Zahvaljujući projektu NETWAP, „Molise verso il 2000“ moći će na lokalnoj razini razvijati i testirati inovativnu metodologiju za gospodarenje otpadom koja bi se mogla replicirati i usvojiti na cijelom području LAG-a koji broji više od 50 općina, istaknuo je pratner u projektu, Adolfo Fabrizio Colagiovanni.

- „Fenice Foundation“ je talijanska neprofitna organizacija usmjerena na promicanje održivog razvoja kroz osnaživanje odgovornog i "zelenog" djelovanja među poduzetnicima, javnim upravama, obrazovnim institucijama i široj javnosti. Glavni interes „Fenice“ za sudjelovanje u ovom projektu je razvoj novih vještina za konkurentan i održiv teritorijalni razvoj, a što je u skladu s misijom Zaklade, objasnio je  Francesco Pulejo.

Vrijednost projekta iznosi 1.480.153,25 €, od čega je 1.258.130,26 € sufinancirano od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, a projekt se provodi u sklopu Interreg programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.-2020. Provedba projekta trajat će do 31. 12. 2020. godine.

 

 

Vezane fotografije

Mini mobilna kompostana za biorazgradivi otpad na Istu i ispitivanje onečišćenja mora mikroplastikom Mini mobilna kompostana za biorazgradivi otpad na Istu i ispitivanje onečišćenja mora mikroplastikom Mini mobilna kompostana za biorazgradivi otpad na Istu i ispitivanje onečišćenja mora mikroplastikom