Grad Zadar kao primjer dobre prakse u Living streets priručniku za gradove
Grad Zadar kao primjer dobre prakse u Living streets priručniku za gradove
Projekt „Living streets“ sufinanciran iz LIFE programa Europske unije otvorio je novi pristup sagledavanju odnosa između javnog prostora i stanovnika.

Gradovi partneri Rotterdam, Brussels, Torino, Milton Keynes, La Rochelle, Ivanić Grad i Zadar uz udrugu „Energy cities“ ovim su projektom uvidjeli priliku za promjenu i povećanje kvalitete života svojih građana.

Danas se gradovi susreću s kompleksnim problemima urbanog planiranja. Zapušteni javni prostori i njihova neodgovarajuća iskorištenost, prometne gužve posebice za vrijeme turističke sezone, nedostatak odgovarajuće prometne infrastrukture poput biciklističkih staza ili većeg broja parkirališnih mjesta, izumiranje malih obrta i tradicijskih zanata, iseljavanje stanovništva iz povijesnih dijelova grada te nedostatna financijska sredstva za odgovore na sve te izazove. 

„Living streets“ gradovi odmakli su se od tradicionalnog pristupa izgradnje novih infrastruktura i fokusirali se na prenamjenu postojećih prostora poput prometnica, parkirališta i zapuštenih zgrada s ciljem da im udahnu novu i drugačiju svakodnevicu. Kako potaknuti građane na aktivnije sudjelovanje u životu svoga grada? Kako povećati doprinos kreiranju lokalnih politika? Kako povećati kvalitetu života u urbanim sredinama?

Povezivanjem, uključivanjem, zajedničkim kreiranjem. To je bilo polazište gradova prilikom definiranja 7 pilot-projekata. Sažeci iskustava ispričani su kroz „Living streets priručnik“ namijenjen svima kojima je potrebna inspiracija i poticaj za promjene.

U nekim gradovima pilot-projekti su rezultirali povećanjem prihoda od prodaje lokalnih trgovaca i do 25%, upoznavanjem stanovnika i lokalnih proizvođača prehrambenih proizvoda, oživljavanjem starih zanata i običaja, zatvaranjem prometnica i parkirališta, novim režimom regulacije prometa kako bi se stvorio prostor za biciklističke staze ili primjerice ograničavanjem brzine u centrima gradova na 30 km/h.

A u Zadru? Vraćanjem života zapuštenom prostoru bivše vojarne u ulici S. Radića – Kvartu. Uz pomoć građana i stanovnika kvarta Voštarnica ovaj prostor pretvoren je u zonu kreativnosti, kulture i mladih, te je  na temeljima građanske participacije formirana nova slika Kvarta i određen plan buduće namjene ovih prostora.

Upravo su europska iskustva putem Living streets projekta, pomogla u realizacije ideje KvartArt festivala urbane kulture i mladih, koji je nastavio živjeti i u razdoblju nakon završetka projekta. Iskustva KvartArt festivala prikazana su u Living streets vodiču kao EU primjer dobre prakse.