1. Sustourismo Okrugli stol
1. Sustourismo Okrugli stol
25.02.2021. održan je prvi okrugli stol u sklopu projekta Sustourismo

Sudionicima se kratko predstavio sam projekt te se potom nastavila rasprava u svrhu definiranja turističkih paketa kojima će se spojiti turizam i održiva mobilnost na način da se turistima putem mobilne aplikacije predstavi što više zanimljivih lokacija u Zadru.

Neke od tema bile su:

  • Koje tehničke i političke elemente treba uzeti u obzir prilikom razvoja i implementacije pilot projekta?
  • Iskustva s postojećim projektima na lokalnoj i regionalnoj razini
  • Prijedlozi za promotivne mjere za SUSTOURISMO
  • SUSTOURISMO “Turistički paketi”
  • Turizam i mobilnost u vrijeme pandemije COVID-19
  • Prekogranična dimenzija održivog turizma na ADRION razini (jadranska i jonska regija)

Zaključci s okruglog stolu integrirat će se u SUSTOURISMO mobilnu aplikaciju.

Više informacija o samom projektu možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://sustourismo.adrioninterreg.eu/

Publikacija je pripremljena uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Zadra i ni na koji način se ne može smatrati  da odražava stav Europske unije i/ili tijela programa ADRION.

This announcement has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the announcement is the sole responsibility of SUSTOURISMO PP7 City of Zadar and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or ADRION programme authorities.