Strip
Strip
Izložba Tomislava Košte, Marka Jačana
U četvrtak, 16. svibnja 2019., otvara se izložba Tomislava Košte i Marka Jačana. Ova izložba, pod nazivom Strip, bit će izložena u Galeriji ZadArt do 25. svibnja 2019.

 


Strip
Galerija ZadArt

16. - 25.5.2019.
Tomislav Košta
Marko Jačan
Organizator: Likovna udruga ZadArt