Primanje za delegaciju iz Udina
Twinning program Sporazuma gradonačelnika.

U okviru Twinning programa Sporazuma gradonačelnika 28. i 29. studenog se održava posjet predstavnika Grada Udina na kojem će se upoznati s primjerima dobre prakse Grada Zadra u području energetske učinkovitosti i prilagodbe klimatskim promjenama. Tim povodom, delegaciju iz Udina danas je u Maloj vijećnici primila zamjenica gradonačelnika Jagoda Surać. Zahvalila im je na uzvranom posjetu, jer je zadarska delegacija već bila u Udinama.

Twinning program razmjene dobre prakse među gradovima provodi se u okviru EU inicijative Sporazum gradonačelnika koja uključuje regionalne i lokalne vlasti u borbi protiv klimatskih promjena, a temelji se na dobrovoljnom opredjeljenju potpisnika da će ostvariti i premašiti cilj EU o smanjenju CO2 za 20% kroz povećanje energetske učinkovitosti i razvoj obnovljivih izvora energije. Grad Zadar je potpisnik Sporazuma gradonačelnika od 28. svibnja 2012. godine. Cilj Twinning programa je provedba EU klimatskih i energetskih  ciljeva kako s gradovima tako i između njih.

U okviru Twinning programa odaberu se 2 grada koji će jedan drugog upoznati s projektima i dobrom praksom na svom području.

Grad Zadar uključen je u Twinning program s Gradom Udinama te su u rujnu 2018. godine predstavnici Grada Zadra posjetili grad Udine gdje su se upoznali s primjerima dobre prakse, a sada je u tijeku posjet predstavnika Grada Udina Zadru.  U okviru posjeta Zadru predstavnici Grada Udina upoznat će se s projektima Grada Zadra te će posjetiti ŠC Višnjik na kojem su na krov plivališta ugrađeni solarni kolektori za pripremu tople vode te je izvršena rekonstrukcija postojeće kotlovnice te je ista prenamijenjena za korištenje prirodnog plina kao izvora energije za grijanje. Također će posjetiti Pozdrav Suncu, koji je osim turističke atrakcije također i mala solarna elektrana.

Više o Sporazumu gradonačelnika može se doznati na:

Internet stranici Sporazuma gradonačelnika: https://www.sporazumgradonacelnika.eu/hr/

Internet stranici Grada Zadra: http://www.grad-zadar.hr/sporazum-gradonacelnika-covenant-of-mayors-699/

Vezane fotografije