KNEŽEVA UNPLUGGED: BEE250VEN / Program obilježavanja Dana grada Zadra 2020.
KNEŽEVA UNPLUGGED: BEE250VEN / Program obilježavanja Dana grada Zadra 2020.

14.11.

MLADI & GLAZBA & ZABAVA  

Kneževa palača - Koncertna dvorana braće Bersa, 20 h

Koncertna sezona Zadar - Mladi u Kneževoj

KNEŽEVA UNPLUGGED: BEE250VEN

Organizacija: Koncertni ured Zadar