Intonacija u vokalnoj praksi I Radionica
Intonacija u vokalnoj praksi I Radionica
Vokalna radionica za zborske pjevače

U suradnji Hrvatskog pjevačkog glazbenog društva Zoranić i Koncertnog ureda Zadar organizira se radionica Intonacija u vokalnoj praksi, koja će se održati u petak, 13. svibnja 2022. u 19.30 sati u Koncertnoj dvorani braće Bersa u Kneževoj palači. Radionica je namijenjena zborskim pjevačima i otvorena je za sve zainteresirane sudionike. Prijaviti se može do 12. svibnja na mail silvija.romic@gmail.com.

Predavačica i voditeljica radionice je akademska glazbenica i dirigentica Jasenka Ostojić, redovita profesorica na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Vodi Zbor i Komorni zbor Muzičke akademije s kojima ostvaruje zapažene operne i vokalno-instrumentalne projekte te suradnje s eminentnim umjetnicima današnjice (M. Horvat, V. Gergijev, R. Muti itd). Predavač je i voditelj seminara i stručnih usavršavanja, te gost predavač na sveučilištima u SAD-u, Poljskoj, Austriji, Sloveniji i Srbiji. Od akademske 2018./2019. godine profesor je i na Muzičkoj akademiji u Sarajevu gdje predaje dirigiranje i srodne stručne predmete. Umjetnička je ravnateljica World Choir Festival on Musical u Solunu.