1. rujna

1. Odluka o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u školskoj 2022./2023. godini

2. Zaključak o financiranju izvođenja programa njemačkog jezika u OŠ Šime Budinića u školskoj 2022./2023. godini

3. Zaključak o financiranju izvođenja programa talijanskog jezika u OŠ Stanovi u školskoj 2022./2023. godini

4. Zaključak o financiranju stručnog suradnika logopeda u OŠ Bartula Kašića u školskoj 2022./2023. godini

5. Zaključak o financiranju izvođenja programa predškole u OŠ Zadarski otoci – Područnoj školi Olib za pedagošku 2022./2023. godinu

6. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije Glazbene škole Blagoja Bersa u Zadru za školsku godinu 2022./2023.

7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o osnivanju Javne ustanove „Centar za suvremenu kulturu, umjetnost i mlade“

8. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi

2. rujna

1. Odluka o odabiru ponude društva ZZ Concept d.o.o. za nabavu opreme u sklopu projekta „Inclusive Play“

2. Odluka o odabiru ponude društva STRABAG d.o.o. za izgradnju prometnice na području UPU Vitrenjak I - zapad, faza I i II

3. Zaključak o odabiru ponude društva PLAN A d.o.o. za nabavu usluga izrade glavnih projekata dječjih igrališta

4. Zaključak o sklapanju Sporazuma o financiranju izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju vodoopskrbne mreže do Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje

5. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga urbanističkog plana uređenja uvala Bregdetti

6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovom Znanstvena knjižnica Zadar na Sveučilište u Zadru

7. Zaključak o prijenosu sredstava projektnom partneru - Gradskom društvu Crvenog križa Zadar

5. rujna

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake dio čest.zem. 229/1 k.o. Zadar

2. Zaključak o odabiru ponude društva SEAL TECH d.o.o. za popravak ograda javnih sportskih igrališta na području Grada Zadra

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na području ŠRC Zgon u Diklu

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Hrvatskom autoklubu, Autoklubu Zadar

6. rujna

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova rekonstrukcije dijela Ulice Krešimirova obala u Diklu – 1., 2., 3. i 4. faza

7. rujna

1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Muro“

2. Zaključak o odobrenju korištenja javnih površina TD „Nasadi“ d.o.o. za organizaciju prigodne prodaje cvijeća i svijeća povodom Dana mrtvih

8. rujna

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave sanacije skakaonice na otvorenom kupalištu Kolovare

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Radost“ u Zadru

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Počasnom kunzulatu Republike Litve

9. rujna

1. Zaključak o sklapanju Ugovora o donaciji novčanih sredstava Veslačkom klubu Jadran

12. rujna

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici grada Zadra

13. rujna

1. Zaključak o odabiru ponude Mini gradnje Golem za sanaciju mjesnog puta u Maloj Ravi

2. Zaključak o odabiru ponude Mini gradnje Golem za sanaciju mjesnog puta u Veloj Ravi

14. rujna

1. Zaključak o odabiru ponude društva Donat d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za odvodnju sanitarnih otpadnih voda u Ulici Put Vrela

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Porat“

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine TD „Tržnica Zadar“ d.o.o.

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi mažoretkinja grada Zadra

15. rujna

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup

2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja luka Kožino – Primorje

3. Zaključak o odabiru ponude društva Zadar Outdoor d.o.o. za organizaciju eventa u sklopu obilježavanja europskog tjedna mobilnosti u gradu Zadru

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija na terasi „Svarog“ bara

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Break a leg d.o.o.

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Sveučilištu u Zadru

16. rujna

1. Odluka o provođenju II. kruga izbora neprodanih stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na lokaciji Crvene kuće u Zadru

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Infobip d.o.o.

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Top sport events d.o.o.

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva

19. rujna

1. Zaključak o donošenju II. izmjena i dopuna Plana nabave Grada Zadra za 2022.

2. Zaključci o (x4) o prijenosu sredstava partnerima projekta „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama u Zadarskoj županiji“: Zadarskoj županiji, Sveučilištu u Zadru, Udruzi INOVAcija i Muzeju Vitenfabrikken, Norveška

20. rujna

1. Odluka o odabiru ponude društva Franja d.o.o. za sanaciju mrtvačnice i servisnih prostora na Gradskom groblju u Zadru

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Trooper“

21. rujna

1. Obavijest o odabiru ponude društva Obala d.o.o. za izradu idejnog rješenja Luke otvorene za javni promet Diklo

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na Puntamici, Beach baru Bamboo

 

22. rujna

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Agenciji za ruralni razvoj Zadarske županije

23. rujna

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u ugostiteljskom objektu „Moonlight“

26. rujna

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Sveučilištu u Zadru

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Arheološkom muzeju Zadar

27. rujna

1. Zaključak o odobrenju korištenja javnih površina Turističkoj zajednici grada Zadra

28. rujna

1. Odluka o odabiru ponude društva TIM d.o.o. za izvođenje radova parternog uređenja okoliša Centra za mlade

2. Zaključak o odabiru ponude društva Arhitektonski studio „Rene“ d.o.o. za usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova uređenja senzoričkog parka i dječjeg igrališta Vruljica

3. Zaključak o odabiru ponude Mini gradnje Golem za sanaciju mjesnog puta u Brguljama

4. Zaključak o odabiru ponude Mini gradnje Golem za sanaciju mjesnog puta u Molatu

5. Zaključak o odabiru ponude Mini gradnje Golem za sanaciju poljskog puta u Zapuntelu

6. Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2023. godinu, za javno savjetovanje

29. rujna

1. Zaključak o dodjeli u zakup prostora u Ulici bana J. Jelačića Psihijatrijskoj bolnici Ugljan

2. Zaključak o sufinanciranju turističkih manifestacija Turističke zajednice Grada Zadra u 2022. godini