Preskoči na sadržaj

 U sklopu projekta INCLUSIVE PLAY educirani stručnjaci centra „Los Rosales“ iz Mostara

U sklopu projekta INCLUSIVE PLAY educirani stručnjaci centra „Los Rosales“ iz Mostara

Nedostatak stručnih znanja i podrške često su uzrok dodatnog opterećenja i stresa u svakodnevnom radu.

Najava predavanja: Motivacija obitelji za sudjelovanje u tretmanu

Najava predavanja: Motivacija obitelji za sudjelovanje u tretmanu

8. prosinca 2022. | 17:30 sati | GKZD

Završene edukacije za stručnjake DV Latica i roditelje djece s teškoćama u razvoju

Završene edukacije za stručnjake DV Latica i roditelje djece s teškoćama u razvoju

Stručne edukacije dio su projekta INCLUSIVE PLAY organizirane s cilje podizanja kvalitete usluge koja se pruža na području Zadra djeci s teškoćama.


Najava predavanja: Motivacija ovisnika za liječenje

Najava predavanja: Motivacija ovisnika za liječenje

30. studenog 2022. | 14:00 sati | CODE HUB (UNIZD)

Završen projekt POKRET + : Projekt Osnaživanja KonkuRentnosti i Efikasnosti žena na Tržištu rada

Završen projekt POKRET + : Projekt Osnaživanja KonkuRentnosti i Efikasnosti žena na Tržištu rada

Kroz 12 mjeseci 8 gerontodomaćica pružalo je uslugu skrbi za ukupno 48 krajnjih korisnika - starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

Najava predavanja: Pristupi i tehnike rada s ovisnicima

Najava predavanja: Pristupi i tehnike rada s ovisnicima

23. studenoga 2022. / 17:30 sati / GKZD1 2 3 4 5