Konačni rezultati izbora za članove Gradskog vijeća Grada Zadra i za gradonačelnika Grada Zadra
Konačni rezultati izbora za članove Gradskog vijeća Grada Zadra i za gradonačelnika Grada Zadra
Gradsko izborno povjerenstvo - Konačni rezultati izbora