Odluka o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra za 2024.
Odluka o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra za 2024.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22) u cilju upoznavanja javnosti s nacrtom prijedloga Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra za 2024. godinu, pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti, te u konačnici donošenja što kvalitetnijeg dokumenta, predlaže se za nacrt predmetne Odluke provesti javno savjetovanje.

 Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 17. studenog 2022. godine.

 Mišljenja, primjedbe, prijedlozi mogu se dostaviti putem Obrasca sudjelovanja javnosti ili direktno na adresu e-pošte:

gospodarstvo1@grad-zadar.hr