Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Zadra
Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Zadra

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22) i članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21), Gradonačelnik Grada Zadra, dana 6. veljače 2023. godine,  donio je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Zadra, prema tekstu u privitku.

  U cilju upoznavanja javnosti s nacrtom prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Zadra, pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti, te u konačnici donošenja što kvalitetnijeg dokumenta, nacrt prijedloga odluke javno se objavljuje na internetskim stranicama Grada Zadra, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je 30 dana od dana objave, odnosno do 17. ožujka 2023. godine.

Mišljenja, primjedbe, prijedlozi mogu se dostaviti putem Obrasca sudjelovanja javnosti ili direktno na adresu e-pošte:

gospodarstvo1@grad-zadar.hr

 Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija Nacrta Odluke proslijediti će se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.