Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Zadra 2021.
Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Zadra 2021.

Vezani dokumenti

Dokument Odluka[8].pdf