Odluka Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća Grada Zadra 2021. od 26. srpnja 2021.
Odluka Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća Grada Zadra 2021. od 26. srpnja 2021.

Vezani dokumenti

Dokument Odluka[7].pdf