Konačni rezultati izbora članova gradskog vijeća Grada Zadra provedenih 16. svibnja 2021.
Konačni rezultati izbora članova gradskog vijeća Grada Zadra provedenih 16. svibnja 2021.