ZADAR I GRADSKE ZIDINE - jučer, danas, sutra / Program obilježavanja Dana grada Zadra 2020.
ZADAR I GRADSKE ZIDINE - jučer, danas, sutra / Program obilježavanja Dana grada Zadra 2020.

23.11.

BAŠTINA: UNESCO U ZADRU

Kneževa palača - Koncertna dvorana braće Bersa, 18 h

ZADAR I GRADSKE ZIDINE - jučer, danas, sutra

Program susreta internacionalne koordinacijske skupine upisane u serijsko i transnacionalno kulturno dobro Obrambeni sustavi Republike Venecije u razdoblju od 16. do 17. stoljećaStato da terra-western stato da mar

Miljenko Domijan, Zadar

Nicolas Faucherre, Marseille

Marco Valle, Torino
Članovi stručnog tima EU projekta “ZADAR BAŠTINI - Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020.”