Prikaz knjige I "Komunikacija i društvo, od početaka do danas" Josipa Stipanova
Prikaz knjige I "Komunikacija i društvo, od početaka do danas" Josipa Stipanova

Ogranak Matice hrvatske u Zadru prikazuje knjigu Josipa Stipanova „Komunikacija i društvo, od početaka do danas“ u četvrtak, 21. listopada 2021. godine s početkom u 18:30 sati u dvorani Ogranka Matice hrvatske u Zadru (Don Ive Prodana 1). Knjigu je objavio Ogranak Matice hrvatske u Zadru.

Josip Stipanov je rođen  u Solinama na Dugom otoku 1939. godine. Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu, a klasičnu nadbiskupsku gimnaziju i studij teologije u Zadru. Na Gregoriani u Rimu studirao je filozofiju koju je završio doktoratom 1971. godine. Nekoliko godina djelovao je kao profesor klasične nadbiskupske gimnazije i Višeg bogoslovnog učilišta u Zadru. Od 1972. zaposlen je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu gdje se ponajviše bavio hrvatskom retrospektivnom bibliografijom. Od 1975. do kraja 80-ih godina prošlog stoljeća bio je voditelj službe za razvoj i unaprjeđenje knjižničarstva, a potom do 1997. zamjenik ravnatelja, te od 1998. v.d. upravitelja NSK. Za glavnog ravnatelja imenovan je 2002. i na tom mjestu ostaje do umirovljenja krajem veljače 2007. Preminuo je u veljači 2021. godine u Zagrebu. Objavio je preko 50 znanstvenih i stručnih radova, studija i članaka u domaćoj te inozemnoj strukovnoj periodici. Za svoj rad dobio je niz priznanja i nagrada među kojima i Kukuljevićevu povelju i odlikovanje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića. Njegove dvije najpoznatije knjige obrađuju knjižničarsku tematiku: Knjižnice i društvo – od potrebe do mogućnosti iz 2010. godine, te  Povijest knjižnica i knjižničarstva u Hrvatskoj, iz 2015. godine.

Iz recenzija:

"U ovoj monografiji autor pruža iscrpan pregled povijesnog razvoja komunikacije uranjajući mijene u komunikacijskim obrascima u kontekst društvenih mijena i pojašnjavajući detaljno njihov međuutjecaj kroz povijest. Promatrajući komunikaciju holistički kroz sve njezine društvene sastavnice, autor tumači razloge promjena u modelima i oblicima komunikacije i medija na temelju društvenog konteksta u kojem ti modeli i oblici nastaju, razvijaju se, mijenjaju te na koncu smjenjuju. U tom je smislu ova monografija važan prinos promišljanju o društvenoj povijesti knjige i pismenosti, kako svjetske, tako i hrvatske." Izv. prof. dr. Marijana Tomić

"Djelo daje sveobuhvatan pregled do sada objavljene literature iz područja povijesti knjižnica, nakladnika, komunikacijskih procesa. Autor donosi prikaz vrlo slojevite i složene povijesti tradicionalnih informacijskih odnosno komunikacijskih medija.

Prikaz područja o kojem govori autor Stipanov sadržajno je potpun, opisani su najvažniji događaji i osobe koje su utjecali na razvoj komunikacije od početaka do danas." Izv. prof. dr. Nives Tomašević

 

 

Vezane fotografije

Prikaz knjige I "Komunikacija i društvo, od početaka do danas" Josipa Stipanova