HRVATSKA GLAZBENA BAŠTINA / Program obilježavanja Dana grada Zadra 2020.
HRVATSKA GLAZBENA BAŠTINA / Program obilježavanja Dana grada Zadra 2020.

29.10.

GLAZBA & BAŠTINA 

Svečana dvorana Sveučilišta u Zadru, 20 h

Koncertna sezona Zadar - Izvan pretplate

HRVATSKA GLAZBENA BAŠTINA

Ljerka Pleslić Bjelinski, klavir

Organizacija: Koncertni ured Zadar