3. veljače

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu „Gladne oči

5. veljače

 1. Zaključak o sklapanju Aneksa Ugovora o izradi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Zadra za razdoblje 2020. – 2022. godine s Energetskim institutom Hrvoje Požar
 2. Zaključak o odabiru ponude Studija Fox za nabavu usluga internetskog prijenosa sjednica Gradskog vijeća Grada Zadra
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru i na terasi caffe barova Kult i Dišpet
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Počasnom konzulatu Republike Litve

6. veljače

 1. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području grada Zadra
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Veterinarska stanica Zadar za nabavu usluga zbrinjavanja lešina životinja s javnih površina na području grada Zadra
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija na području grada Zadra tijekom Zadarskog karnevala 2020.
 4. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području grada Zadra tijekom Zadarskog karnevala 2020.

7. veljače

 1. Odluka o dopuni Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra

10. veljače

 1. Obavijest o odabiru ponude društva M. Heferer d.o.o. za održavanje instalacije Morskih orgulja
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake dio čest.zem. 4422/68 k.o. Zadar
 3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake čest.zem. 5509/13 k.o. Zadar
 4. Zaključak o sklapanju Ugovora o financiranju izrade UPU-a Bokanjac – dio sjever
 5. Zaključak o odabiru ponude Futuro Internet studija za nabavu usluga redovitog održavanja web stranica Grada Zadra u 2020. godini

11. veljače

 1. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar
 2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija na Trgu Gospe Loretske povodom održavanja istoimenog blagdana
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

12. veljače

 1. Odluka o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport
 2. Odluka o odabiru ponude društva Elipsa – S.Z. d.o.o. za nabavu usluga izrade projektne dokumentacije za uspostavu inteligentnih transportnih sustava (ITS) za područje grada Zadra (I. faza)
 3. Zaključak o pokroviteljstvu nad Međunarodnom konferencijom „Plovidbena renesansa – trgovački putevi na Jadranu u kasnom srednjem i novom vijeku“
 4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije Tornado Fan zone u ŠC Višnjik
 5. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Pučkom otvorenom učilištu Zadar

13. veljače

 1. Odluka o sklapanju Aneksa I. Ugovoru o javnim radovima za izgradnju građevine „Rekonstrukcija osnovne škole Kruno Krstić, Područna škola Ploče“
 2. Zaključak o odabiru ponude društva F. V. savjetovanje d.o.o. za izradu vizualnog identiteta Glazbenih večeri u Zadru
 3. Zaključak o sklapanju Sporazuma s Udrugom Lijepa naša radi nastavka suradnje u provođenju međunarodnog programa ekoškole u Republici Hrvatskoj

14. veljače

 1. Odluka o davanju u zakup javnih površina na lokacijama na donjem dijelu parkinga kod crkve Sv. Marije i na Obali kralja P. Krešimira IV. dosadašnjim zakupcima
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Primera Meridies d.o.o. za nabavu usluga izrade analitičkih izvješća komparacije proračuna hrvatskih gradova

17. veljače

 1. Odluka o sklapanju novih ugovora sa sadašnjim zakupcima javnih površina za postavu naprava za prezentaciju brodskih izleta
 2. Zaključak o pokroviteljstvu i sufinanciranju Međunarodne konferencije vrhunskih vinskih znalaca – WINE VIP EVENT ZADAR 2020.

18. veljače

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Veterinarske ambulante Mustać j.d.o.o. za uslugu zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja s javnih površina
 2. Zaključak o odabiru ponude obrta Ključ u ruke D&A za nabavu radova uređenja sanitarnog čvora u MO Stanovi – II. Faza
 3. Zaključak o davanju suglasnosti društvu Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. u postupku ishođenja lokacijske dozvole za izgradnju  kabelskog priključka DV Obrovac-Zadar i DV Biograd-Zadar
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Županijskom savezu školskog športa Zadarske županije
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi mladih Arbanasa

19. veljače

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Zadar

20. veljače

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave energetske obnove OŠ „Smiljevac“
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Cestogradnja d.o.o. za izgradnju nastavka ceste Nenada Mataka
 3. Obavijest o odabiru ponude društva Karmen d.o.o. za usluge izrade vizualnog identiteta te promidžba i vidljivost projekta „Pokret“
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu „Plodovi mora“
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju na području Grada Zadra

21. veljače

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o pripremi i provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014,-2020.“

24. veljače

 1. Odluke o dodjeli poslovnih prostora u Ulici Bana J. Jelačića, na broju 6 i broju 6a u zakup Psihijatrijskoj bolnici Ugljan
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Maxmar Grupa d.o.o. za uređenje športskog igrališta na Olibu
 3. Zaključak o odabiru ponude društva Petroša inženjering d.o.o.za sanaciju mjesnih puteva na Istu
 4. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove Zadarske županije
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine HPGD „Zoranić“

25. veljače

 1. Zaključak o podnošenju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja istih na području Grada Zadra u 2019. godini
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja i odbacivanja otpada na području Grada Zadra u 2020. godini
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS-a, Stanice Zadar za 2020. godinu

26. veljače

 1. Odluka o poništenju postupka nabave radova izgradnje nastavka Ulice Augusta Šenoe i Augusta Cesarca
 2. Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata s područja socijalne skrbi i zdravstva u 2020. godini

27. veljače

 1. Zaključak o osnivanju prava stvarne služnosti za ugradnju priključnog kabela za TS „Nikola Tesla 4“
 2. Zaključak o davanju u zakup javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV. Udruzi Svjetlo

28. veljače

 1. Odluka o odabiru društva Minigradnja d.o.o. za radove uređenja i tematizacije plaže Kolovare
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Zadra
 3. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga III. Izmjena i dopuna PUP-a stambene zone Smiljevac
 4. Zaključak o odabiru ponude društva Seter d.o.o. za nabavu opreme za pomoćne teniske terene pri Š.C. Višnjik
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Hrvatsko-Francuskoj udruzi Zadar