2. prosinca 2013.

 1. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup
 2. Odluka o objavi Natječaja za sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu – obiteljskim kućama na području Grada Zadra u 2013./2014. godini
 3. Odluka o objavi Natječaja za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije – solarnih topklinskih sustava u kućanstvima na području Grada Zadra u 2013./2014. godini
 4. Zaključak o isplati sredstava TD Vodovod d.o.o. u svrhu ulaganja u rekonstrukciju vodoopskrbne infrastrukture na otocima u sastavu Grada Zadra
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Širokoj ulici, Volonterskom centru Zadar
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i na križanju Široke ulice s ulicom Š.K. Benje, Hrvatskoj gospodarskoj komori
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kneza Branimira, Hrvatskim laburistima – Stranci rada

3. prosinca 2013.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Osnovnoj školi Voštarnica Zadar
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Domu za odgoj djece i mladeži Zadar

4. prosinca 2013.

 1. Odluka o odobrenju uporabe grba Grada Zadra Biciklističkom klubu Zadar
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene večeri u caffe baru Forum
 3. Zaključak o odobrenju održavanja nastupa grupe Scarlet Notes u ugostiteljskom objektu Lotus
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku, Andriji Grubiću
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kneza Branimira, Udruzi kršćana iz Rijeke

6. prosinca 2013.

 1. Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu 15 stipendija za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja u akademskoj 2013./2014. godini

9. prosinca 2013.

 1. Odluka o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora s dosadašnjim zakupcem, HSP dr. Ante Starčević
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Domu za odrasle osobe Sv. Frane
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi osoba oštećena sluha iz Zadra

10. prosinca 2013.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Gradskoj organizaciji SDP-a
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Forumu i Varoši, Turističkoj zajednici Grada Zadra

11. prosinca 2013.

 1. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Zadra u 2013. godini
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 2/16 dijela čest.zem. 1062/1 k.o. Zadar

12. prosinca 2013.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi za down sindrom Zadarske županije
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene večeri u caffe baru Forum

13. prosinca 2013.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Širokoj ulici, Udruzi navijača Tornado Zadar

17. prosinca 2013.

 1. Odluka o dodjeli poslovnih prostora za subvencionirani zakup u Poduzetničkom inkubatoru
 2. Zaključak o zaduživanju Tomislava Lalovića za praćenje izgradnje, kontrole troškova i ispravnosti tehničke izvedbe rekonstrukcije obale uz Veslački dom u luci Jazine
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija na području Poluotoka
 4. Zaključak o odobrenju održavanja nastupa glazbenog sastava u caffe baru Red light
 5. Zaključak o odobrenju korištenja glazbe na terasama caffe barova Kult i Dišpet
 6. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije Humanitarni božićni sajam, na igralištu kod MO Brodarica
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Hrvatskoj zori stranci naroda

18. prosinca 2013.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene večeri Blues bar u caffe baru Forum

19. prosinca 2013.

 1. Zaključak o odobrenju produženog radnog vremena ugostiteljskim objektima na području Poluotoka
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, HDZ-u

20. prosinca 2013.

 1. Zaključak o odobrenju obavljanja djelatnosti prigodne prodaje u šatoru društvu LIDL Hrvatska d.o.o.

23. prosinca 2013.

 1. Zaključak o osnivanju prava građenja na teret čest.zem. 2144/290 k.o. Crno, u postupku građenja Gospodarske zone Crno

24. prosinca 2013.

 1. Zaključak o odobrenju postave transparenata Košarkaškom klubu Zadar

30. prosinca 2013.

 1. Odluka o ovlasti TD Čistoća d.o.o. za provedbu postupka javne nabave komunalne opreme na otocima u administrativnom sastavu Grada Zadra
 2. Zaključak o isplati sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za nabavu specijalističke opreme
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Forum

31. prosinca 2013.

 1. Zaključak o isplati subvencije TD Liburnija d.o.o.