Javni poziv za uvid u spis predmeta

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta


JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

Natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na administrativnom području Grada Zadra za 2018. godinu

Rok za predaju prijave s potrebnom dokumentacijom je 25. veljače 2019. godine.1 2 3 4 5 6