Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo



Humanitarna akcija „Vukovaru ZaDar“

Prikupljeno 19 i pol tisuća kuna za Vukovar.

Uskoro novi automobil za potrebe osoba s invaliditetom

Skupština Udruge tjelesnih invalida Zadarske županije Zadar



1 2 3