Poziv poslodavcima – pridružite nam se na sastanku s vašim budućim voditeljima pripreme i provedbe EU projekata
EU sredstvima 47 nezaposlenih osoba iz Zadarske županije educirano za „privlačenje“ EU sredstava

Zahvaljujući projektu Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja 47 nezaposlenih osoba iz Zadarske županije educirano je za pripremu i provedbu EU projekata.

Verificirani programi obrazovanja za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova provodili su se u Zadru i Benkovcu, nakon čega su organizirane specijalizirane edukacije u području EU fondova kako bi polaznici stekli specificirana i iznimno tražena znanja o tome kako pripremiti projekte za npr. program ruralnog razvoja, kako izraditi analizu troškova i koristi, investicijsku studiju, studiju izvodljivosti i slično te stručna praksa u prostorijama projektnih partnera - Grada Zadra, ZADRA NOVA-e i Grada Benkovca.

Ovom Vas prilikom pozivamo na završnu konferenciju i upoznavanje polaznika koji će se održati u prostorijama zadarskog poduzetničkog inkubatora na adresi Grgura Budislavića 99, Zadar, u srijedu, 2. listopada 2019. godine s početkom u 11.00 sati.

Bit će to ujedno prilika poslodavcima da uspostave direktan kontakt i dogovore suradnju na pripremi i provedbi svojih trenutnih i/ili budućih EU projekata.

Svoj dolazak potvrdite ispunjavanjem prijavnice.

Vezane fotografije