Za građane


Grad Zadar Vijesti

Privremeni zastupnik

Grad Zadar Vijesti

Prethodna rasprava

Temeljem čl. 83. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07), Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Zadra, kao Nositelj izrade prostornog plana...

Grad Zadar Vijesti

Javni poziv

Klasa: UpI 361-06/11-01/28 Urbroj: 2198/01-3/1-11-3 Zadar, 19. svibnja 2011. godine Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, temeljem članka...


Grad Zadar Vijesti

Privremeni zastupnik

Grad Zadar Vijesti

Privremeni zastupnik2 3 4 5 6 7 8