NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Na temelju odredbe članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18), Gradsko vijeće Grada Zadra na sjednici održanoj dana ___siječnja 2019. godine,  d o n o s i

 ODLUKU O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Ovom Odlukom određuju se zone u Gradu Zadru za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u Gradu Zadru, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa kao i posebni slučajevi umanjenja komunalnog doprinosa.

VAŽNA NAPOMENA

Popunjeni obrazac s eventualnim prilozima zaključno do 2. siječnja 2019. godine dostavite na adresu elektronske pošte: ivana.volarevic@grad-zadar.hr.

 Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi bit će javno dostupni na web stranici Grada Zadra. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

Također napominjemo kako se anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće objaviti.