2. dopuna plana savjetovanja s javnošću
2. dopuna plana savjetovanja s javnošću