Privremena regulacija prometa
Ulice Danijela Farlattija, Andrije Maurovića, Vjekoslava Karasa, Don Vladislava Cvitanovića i Ignjata Joba

Zbog izvođenja radova društva VODOINSTALACIJA d.o.o. na izgradnji fekalne i oborinske kanalizacijske mreže "MO Sinjoretovo 1. faza" u ulicama Danijela Farlattija, Andrije Maurovića, Vjekoslava Karasa, Don Vladislava Cvitanovića i Ignjata Joba u Zadru od dana 8. lipnja 2020. do 1. travnja 2021. biti će na snazi privremena regulacija prometa.

Pozivamo sve sudionike u prometu da poštuju znakove privremene regulacije prometa, a za prolaz koriste obilazne pravce.

Zahvaljujemo na razumijevanju.