Predstavljamo Kreativni Zadar 2020.
Okvir za kreativni razvoj grada Zadra do 2020-te godine.

Kreativni Zadar 2020 je programsko-planski dokument koji daje prijedloge ciljeva i mjera za razvoj kreativnih potencijala grada Zadra, kulture, udruga i institucija u kulturi, umjetničkih organizacija, kreativaca i mladih.

Važno je naglasiti kako je dokument nastao kao rezultat procesa prijave na natječaj za Europsku prijestolnicu kulture, odnosno rezultat je procesa savjetovanja s ključnim predstavnicima zadarskog sektora kulture i nezavisne scene. Ovaj se dokument, stoga, ne može smatrati djelom jednog ili nekoliko autora, već kao sublimirani prikaz razmišljanja, stavova i prijedloga mjera raznih aktera zadarske kulturne i društvene scene. Dokument, gledajući strogo metodološki i obimom ne sadrži sve komponente klasičnih razvojnih strategija, međutim nudi ključne elemente strategije poput analize problema, SWOT analize i prijedloge ciljeva i mjera i prema tome predstavlja prijedlog potrebnog smjera razvojnog djelovanja za aktiviranje kreativnih i kulturnih potencijala grada. 

Cilj koji je stavljen pred program „Kreativni Zadar 2020“ je da se kroz proces ostvarivanja općih ciljeva programa stvore nove kulturne vrijednosti, potakne kreativnost, tolerancija i razumijevanje koji će omogućiti Zadru skladan život u različitostima.

Program promiče temeljne Europske vrijednosti – različitost, otvorenost i multikulturalnost i gradi novi urbani duh grada. U središtu su ljudi i način na koji ih motivirati da se počnu zanimati za kulturu, da žive kulturu. Strategija je suočiti stanovnike s ovim pitanjima kroz kreativnost, zabavu i umjetnost. Nadalje, treba im omogućiti da se izraze i da budu dio nove kulturne obnove grada i stvaranja, odnosno jačanja građanskog identiteta Zadra. To će se činiti kroz kulturno umjetnički program koji je podijeljen na 5 strateških komponenti: 

  • Urbana obnova
  • Kreativno poduzetništvo
  • Uključivost i poštivanje
  • Zadar za mlade
  • Djeljenje

Iako je primarni fokus dokumenta razvoj kulture i kreativnog sektora grada, ovaj dokument je višesektorski, što znači da područje utjecaja prelazi sektor kulture i da sagledava razvoj društva u cjelini. 

Brojne inicijative, zaključci i prijedlozi proizišli iz postupka savjetovanja za prijavu na EPK postepeno se realiziraju u javnom i društvenom životu grada, poput: KvartArt festivala,  kluba mladih KUZD-a u Kneževoj, projekta županijske agencije Inovacija - Centra kreativne industrije, te daljnjeg angažiranja zajednice na realizaciji strateškog projekta Centra za mlade. 

Međutim, želimo da se priča o kreativnom razvoju utemljenom na sudioništvu i razvoju zajednice nastavi dalje. Stoga, pozivamo sve zainteresirane da podjele svoje ideje i doprinesu stvaranju kreativnijeg i dinamičnijeg okruženja u našemu gradu.