Online predavanje Cristine da Milano "Kako postaviti publiku u središte kulturne organizacije"
Online predavanje Cristine da Milano "Kako postaviti publiku u središte kulturne organizacije"
Publika u središtu organizacije: Cristina da Milano održat će online Zoom predavanje u okviru radionice "Pristupi planiranju razvoja publike" .

Drugo u ciklusu online predavanja na temu razvoja publike, koje Zaklada "Kultura nova" organizira u okviru radionice "Pristupi planiranju razvoja publike", održat će Cristina da Milano pod naslovom "Kako postaviti publiku u središte kulturne organizacije", a diskusiju nakon predavanja moderirat će Antonija Letinić, savjetnica u Zakladinom Odjelu za istraživanje i razvoj. Predavanje će biti održano na Zoom platformi u četvrtak, 22. travnja 2021., od 10.00 do 11.30 sati.

U svom izlaganju Cristina da Milano krenut će od definicije razvoja publike Europske komisije koja ju sagledava kao "strateški, dinamičan i interaktivan proces koji umjetnost čini široko dostupnom". Riječ je o procesu usmjerenom na uključivanje pojedinaca i zajednica u kulturu i korištenje različitih dostupnih sredstava, od digitalnih alata, su-stvaranja i partnerstava do volontiranja. Strategije razvoja publike temelje se na trima glavnim principima: (1) povećavanju publike unutar postojećeg društveno-demografskog profila, (2) produbljivanju odnosa s postojećom publikom te (3) diverzifikaciji publike kroz privlačenje drugih društveno-demografskih profila. S obzirom na to da pristup razvoju publike ovisi o organizacijskoj misiji, predavanje će se usredotočiti na raspravu o razvoju publike kao strateškom alatu kulturnih organizacija polazeći od misije i nastavljajući do definiranja prioriteta i potrebnih sredstava vezanih za publiku, s posebnim fokusom na krizu izazvanu pandemijom COVID-19.

Cristina Da Milano diplomirala je arheologiju na Sveučilištu u Rimu, a magistrirala Muzejske studije na britanskom Sveučilištu u Leicesteru te Tehnološke sustave za ekonomsku evaluaciju kulturne baštine na Sveučilištu u Ferari. Predsjednica je ECCOM-a – European Centre for Cultural Organisation and Management, organizacije utemeljene 1995. koja provodi istraživačke projekte o društvenoj ulozi kulture na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Uključena je u nekoliko, kroz program EU podržanih, projekata i istraživanja kojima su u fokusu dostupnost i sudjelovanje u kulturi, razvoj publike te uloga kulture u suvremenom društvu. Stručnjakinja je za europsku kulturnu politiku i programe EU. Predaje na poslijediplomskim studijima te je članica upravnog odbora i potpredsjednica mreže Culture Action Europe, članica je upravnog odbora Teatro di Roma te Komisije za Nacionalni muzejski sustav talijanskog Ministarstva kulture.

Online predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, uz prethodnu prijavu na sljedećoj poveznici. Predavanje i diskusija održat će se na engleskom jeziku.

Radionica je dio projekta "Audience DEvelopment STrategies for cultural organisations in Europe (ADESTE+)" koji provodi petnaest partnera iz sedam zemalja Europe uz podršku programa Europske unije Kreativna Europa. Projekt ADESTE+ usmjeren je na razvoj metodologije koja ima za cilj potaknuti transformaciju organizacija i institucija u kulturi kako bi se snažnije usmjerile i postavile fokus na publiku. Program radionica "Pristupi planiranju razvoja publike" osim radioničkog dijela obuhvaća i individualne konzultacije s polaznicima te seriju predavanja kojoj je namjera staviti specifičan fokus projekta u širi kontekst te povezati različite aspekte razvoja i rada na razvoju publike s aktualnim okolnostima.