1. veljače

1. Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenik najma prostora Koncertnog ureda Zadar u prostoru Dvije palače

2. Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenik najma prostora narodnog muzeja Zadar u prostoru Dvije palače

3. Zaključak o financiranju aktivnosti udruga s područja socijalne skrbi

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Trooper“

6. veljače

1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Zadra za savjetovanje s javnošću

2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Zadra za savjetovanje s javnošću

3. Zaključak o sufinanciranju aktivnosti Športske zajednice Grada Zadra

4. Zaključak o odobravanju održavanja manifestacije u ugostiteljskom objektu „Kamen“

7. veljače

1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu za savjetovanje s javnošću

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju UPU-a luke Kožino - Primorje

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju izmjena i dopuna UPU-a sportsko rekreacijskog središta „Višnjik“

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o stavljanju izvan snage DPU-a sportsko rekreacijskog središta „Višnjik“

5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o stavljanju izvan snage DPU-a industrijsko-skladišno-servisne zone „Autocentar“

6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine koje čine ulice Hrvoja Ćustića i Petra Skoka

7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnina koje čine ulicu Admirala Jakova Šubića od Cezana

8. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama oznake čest.zem. 1188/105 i 1188/106, obje k.o. Diklo

9. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi kušaonice Brlog“

8. veljače

1. Pravilnik o imenovanju povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

2. Zaključak o davanju suglasnosti Gradskoj knjižnici za zaduženje kod poslovne banke

3. Zaključak o financiranju aktivnosti aktivnosti udruga s područja socijalne skrbi

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Trooper“

9. veljače

1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o reklamiranju Grada Zadra za savjetovanje s javnošću

10. veljače

1. Odluka o poništenju postupka javne nabave radova izgradnje prometnice u Crnom, u svrhu stambenog zbrinjavanja mladih

13. veljače

1. Zaključak o financiranju aktivnosti aktivnosti udruga s područja socijalne skrbi

14. veljače

1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Trooper“

15. veljače

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Šigureca“

17. veljače

1. Odluka o poništenju postupka javne nabave usluge izrade projekta energetske obnove zgrade OŠ Š. Budinića

2. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga UPU-a zone mješovite namjene Bregdetti

3. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga UPU-a uvale Bregdetti

21. veljače

1. Plan vježbi civilne zaštite u 2023. godini

2. Dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

22. veljače

1. Zaključak o produženju radnog vremena caffe bara „Golden Vip“

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Svjetlo“

23. veljače

1. Odluka o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport

24. veljače

1. Obavijest o odabiru ponude društva Veterinarske ambulante Mustać j.d.o.o. za hvatanje i daljnje zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica s javnih površina Grada Zadra

2. Obavijest o odabiru ponude društva Veterinarska stanica Zadar d.o.o. za zbrinjavanje lešina životinja s javnih površina na području Grada Zadra

3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga Lokalnog Plana upravljanja "Obrambenim sustavom Zadra" komponentom serijskog svjetskog dobra UNESCO-a “Venecijanski obrambeni sustavi 16. i 17. stoljeća: Stato da Terra, zapadni Stato da Mar”

27. veljače

1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru Golden Vip