1. veljače 2018.

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju stožera civilne zaštite Grada Zadra i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera
 2. Odluka o sklapanju novih ugovora s dosadašnjim zakupcima poslovnih prostora kojima ističu ugovori 
 3. Odluka o davanju u zakup površine za postavu štandova za ljetnu prodaju 2018.
 4. Odluka o davanju u zakup površine za postavu naprava za prezentaciju brodskih izleta za 2018.
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

 2. veljače 2018.

 1. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Zadra u 2017. godini
 2. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o praćenju vrsta i koncentracije peludnih zrnaca u zraku na području grada Zadra i okolice tijekom 2017. godine
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Zadra u 2018. godini
 4. Zaključak o odabiru ponude R.T.O. Infotel za uslugu održavanja instalacije „Pozdrav Suncu“
 5. Zaključak o uplati godišnje članarine za 2018. godinu u djelovanju LAG-a Mareta

5. veljače 2018.

 1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu natječaja za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na administrativnom području Grada Zadra za 2017. godinu
 2. Odluka o davanju u zakup prozorskog otvora poslovnog prostora u Ulici D. Špike 12a (MO Brodarica), društvu „Hrvatska poštanska banka“ d.d., za postavu bankomata
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata društvu „Media oglasi“ d.o.o.

6. veljače 2018.

 1. Zaključak o prijenosu sredstava TD „Športski centar Višnjik“ d.o.o. za izgradnju parkirališta u sklopu Centra

7. veljače 2018.

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva u predmetu nabave energetske obnove Osnovne škole Smiljevac
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine označene kao č.z. 9443 k.o. Zadar
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Klubu Triatlon Zadar i Školi trčanja Zadar

8. veljače 2018.

 1. Odluka o donošenju Priručnika o postupanju Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja Urbanog područja Zadar
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Konus d.o.o. za usluge izrade izmjene i dopune glavnog projekta energetske obnove zgrade OŠ Petra Preradovića
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zadra
 4. Zaključak o odabiru ponude društva Mikronis d.o.o. za nabavu računalne opreme i softvera za potrebe ITU PT

9. veljače 2018.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za cestu CRNO-BABINDUB, na dijelovima č.zgr. 551, č.zem. 2083/17, 2083/20, 2083/21,…….4166, 4185/1 i 4185/2 sve k.o. Crno

12. veljače 2018.

 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Petroša inženjering d.o.o. za sanaciju puta u Molatu
 3. Zaključak o odabiru ponude društva Bino commerce d.o.o. za sanaciju puta u Premudi
 4. Zaključak o odabiru ponude društva Morovnik d.o.o. za sanaciju puta u Olibu
 5. Zaključak o odabiru ponude društva Petroša inženjering d.o.o. za sanaciju WC-a u Brgulju

13. veljače 2018.

 1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provjeru propisanih uvjeta natječaja za financiranje projekata udruga iz zaštite okoliša na području Grada Zadra za 2018. godinu
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu Mareta

14. veljače 2018.

 1. Odluka o osnivanju Odbora za odabir projekata prema kriterijima iz Poziva za dostavu prijedloga u predmetu „Centar za mlade i novo urbanističko rješenje prostora oko Centra“
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Svjetlo“
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Nasadi d.o.o.

15. veljače 2018.

 1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih administrativnih uvjeta prijavljenih projekata za financiranje projekata udruga iz područja razvitka otoka na području Grada Zadra za 2018. godinu
 2. Odluka o sklapanju novih ugovora s dosadašnjim zakupcima poslovnih prostora kojima ističu ugovori
 3. Zaključak o odabiru ponude obrta Ključ u ruke D&A za radove adaptacije krovišta zgrade u Ulici Kažimira Zankija 4
 4. Zaključak o pokroviteljstvu Međunarodne konferencije 5th International conference on Road and Rail Infrastructure – CETRA 2018.
 5. Zaključak o odobrenju financijske pomoći Društvu propela Zadar za manifestaciju „Zaželi ljubav“

16. veljače 2018.

 1. Odluka o osnivanju Projektnog tima za provedbu projekta „Program izobrazno informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“
 2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijava za financiranje projekata udruga iz područja razvitka otoka na području Grada Zadra za 2018.
 3. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za dio Ulice Franje Petrića
 4. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata društvu „Nasadi“ d.o.o.
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Propela Zadar

19. veljače 2018.

 1. Zaključak o davanju u zakup javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Udruzi „Svjetlo“

20. veljače 2018.

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave osobnih automobila putem operativnog leasinga
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2018. godinu
 3. Zaključak o pokroviteljstvu Biciklističke utrke Dukat Fit i Dukatino utrke za djecu

21. veljače 2018.

 1. Odluka o kupnji stana u ulici Poljana Požarišće 4 za potrebe poduzetničkog inkubatora
 2. Obavijest o odabiru obrta Elektromont za izvoditelja radova rekonstrukcije budućeg CODE HUB prostora
 3. Obavijest o odabiru Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju za izvoditelja usluge izrade podvodnog istraživanja nalazišta u Sukošanu – Projekt Virtualarch
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Zadra
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području grada Zadra
 6. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Zadarskoj županiji – Uredu župana

22. veljače 2018.

 1. Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Zadra
 2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava na natječaj za financiranje udruga iz područja zaštite okoliša na području Grada Zadar za 2018.
 3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju na području Grada Zadra za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
 4. Zaključak o povratu neisplaćene pomoći za štete od elementarne nepogode na stambeno građevinskim objektima na području Grada Zadra
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Odjelu za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru

26. veljače 2018.

 1. Odluka o zaključivanju Ugovora o darovanju nekretnina u k.o. Crno za izgradnju Novog gradskog groblja
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra za 2017. godinu
 3. Zaključak o odabiru društva Donat d.o.o. za izvoditelja usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju športskog igrališta na Olibu
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu „Gladne oči“
 5. Zaključak o odobrenju postave reklamnih poruka Upravnom odjelu za odgoj i školstvo Grada Zadra

27. veljače 2018.

 1. Zaključak o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane, odobrenjem sredstava TD „Odvodnja“ d.o.o.
 2. Zaključak o davanju prostora u Mjesnom odboru Bokanjac na korištenje Domu zdravlja Zadarske županije za potrebe zubne ambulante
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje od 2018. do 2023. godine

28. veljače 2018.

 1. Odluka o osnivanju Koordinacije za očuvanje stečevine Domovinskog rata
 2. Odluka o osnivanju Koordinacije za praćenje projekata od strateškog interesa za zaštitu, obnovu, očuvanje i revitalizaciju kulturne baštine grada Zadra
 3. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup
 4. Odluka o sklapanju novih ugovora s dosadašnjim zakupcima poslovnih prostora kojima ističu ugovori
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Obrtničkoj komori Zadarske županije, Udruženju obrtnika