1. veljače 2017.

 1. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu radova na izgradnji raskrižja ulica Benka Benkovića, Put Bokanjca i Put Nina
 2. Odluka o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora s društvom New deal d.o.o.

2. veljače 2017.

 1. Odluka o odabiru društva Lavčević Zadar d.o.o. za radove rekonstrukcije pristupne ceste na D8 i Benkovačku cestu

3. veljače 2017.

 1. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata Upravnom odjelu za EU fondove Grada Zadra

6. veljače 2017.

 1. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedloga III. Izmjena i dopuna DPU-a zone parka i centralnih funkcija „Maraska-park“
 2. Zaključak o imenovanju predstavnika Grada Zadra u stručno povjerenstvo pri TD „Odvodnja“ d.o.o. u predmetu „Integrirani sustav odvodnje aglomeracije Zadar i Petrčane“

7. veljače 2017.

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina oznake dio čest.zem. 7041/3 i čest.zem. 9399/2, sve k.o. Zadar
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina za prometovanje turističkih vlakića na području Grada Zadra
 3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provjeru propisanih uvjeta natječaja za financiranje projekata udruga iz područja razvitka otoka i zaštite okoliša na području Grada Zadra za 2017. godinu
 4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje zaprimljenih projektnih prijava pristiglih na natječaj za financiranje projekata udruga iz područja razvitka otoka i zaštite okoliša na području Grada Zadra za 2017. godinu
 5. Odluka o sklapanju novih ugovora o zakupu poslovnog prostora: Športski klub za skokove u vodu „Arno“ i Ipse d.o.o.
 6. Zaključak o uplati godišnje članarine za 2017. godinu za članstvo Grada Zadra u ACR+ - Udruženju gradova i regija za recikliranje i održivo gospodarenje resursima

8. veljače 2017.

 1. Odluka o dodjeli poslovnih prostora u Olibu i Premudi u zakup HP - Hrvatskoj pošti d.d. Zagreb
 2. Odluka o davanju ovlaštenja Poreznoj upravi, Područnom uredu Dalmacija, Ispostavi Zadar za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora i naplate poreza na promet nekretnina, te potpisivanje naloga na teret računa Proračuna Grada Zadra
 3. Zaključak o odobrenju izgradnje sekundarnih ogranaka vodoopskrbe u Zadru za 2017. godinu
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, društvu Narodni list d.d.

9. veljače 2017.

 1. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o praćenju vrsta i koncentracije peludnih zrnaca u zraku na području grada Zadra i njegove okolice tijekom 2016. godine
 2. Zaključak o sudjelovanju Grada Zadra u kampanju Zelena čistka 2017.

10. veljače 2017.

 1. Odluka o odabiru društva Applicon d.o.o. za dobavljača interaktivnog multimedijskog sustava s održavanjem 1 godinu – TIC Cedulin
 2. Odluka o odabiru društva Tri bartola d.o.o. za dobavljača lož ulja – ekstra lako (LUEL) u 2017. i 2018. godini

13. veljače 2017.

 1. Obavijest o odabiru odvjetnika Ive Brkića za pružanje odvjetničkih usluga u predmetu pred Općinskim sudom u Zadru
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata društvu Nasadi d.o.o.

14. veljače 2017.

 1. Odluka o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora sa sadašnjim korisnikom HSLS, ŽO Zadarske županije
 2. Zaključak o odabiru društva Hart Perović d.o.o. za pružanje stručnih usluga savjetovanja na projektu Novog gradskog groblja

15. veljače 2017.

 1. Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavu štandova za ljetnu prodaju neposrednom dodjelom
 2. Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavu naprava za prezentaciju brodskih izleta neposrednom dodjelom

16. veljače 2017.

 1. Zaključak o odabiru društva Nasadi d.o.o. za izvođača radova hortikulturnog uređenja raskrižja ulica Stjepana Radića i Andrije Hebranga
 2. Zaključak o odabiru društva Veterinarska stanica Zadar d.o.o. za obavljanje usluga uklanjanja lešina životinja s javnih površina na području grada Zadra
 3. Zaključak o kupnji ulaznica za humanitarni koncert „Klape s ljubavlju“
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru „Callegro“
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Širokoj ulici, Forumu i dr., tvrtki Ross Media Consulting

17. veljače 2017.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu i Poljani pape Ivana Pavla II, društvu Propela Zadar

20. veljače 2017.

 1. Zaključak o nastavku sufinanciranja Centra za psihosocijalnu pomoć hrvatskih branitelja Zadarske županije tijekom 2017. godine
 2. Zaključak o prihvaćanju ponude društva Superstudio design projects d.o.o. za usluge primjene vizualnog identiteta – osnovni set aplikacija i izradu promotivnih proizvoda Kneževe palače

21. veljače 2017.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Širokoj ulici, Forumu i ulicama u Varoši, Turističkoj zajednici grada Zadra

23. veljače 2017.

 1. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta Novog gradskog groblja Grada Zadra – 1. etapa
 2. Zaključak o odabiru ponude Građevinskog obrta „Jacić“ za radove na sanaciji puta u Silbi
 3. Zaključak o isplati sredstava Društvu prijatelja Hajduka Zadar za organizaciju manifestacije „Bila noć Hajduka“

24. veljače 2017.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine oznake čest.zem. 2268/5 i 2268/6, obje k.o. Diklo
 2. Zaključak o osnivanju prava služnosti za potrebe ugradnje, upravljanja i održavanja srednjenaponske kabelske mreže od trafostanice „Sinjoretovo“ do trafostanice „Ploče 1“ - HEP

27. veljače 2017.

 1. Odluka o objavi Javnog poziva za uključenje u projekt Fiesta, instalaterima i trgovcima sustava za grijanje i hlađenje te ostalih kućanskih uređaja, sustava obnovljivih izvora energije i izolacijskih materijala
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Veterinarske ambulante Mustać j.d.o.o. za usluge hvatanja i daljnjeg zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica s javnih površina na području Grada Zadra
 3. Zaključak o odabiru ponude društva „Locum“ d.o.o. za rekonstrukciju rasvjete igrališta na Š.R.C. Bregdetti
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Osnovnoj školi Voštarnica

28. veljače 2017.

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Stipčević d.o.o. za sanaciju dijela obalnog pojasa u uvali Široka u Istu
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Mediteran security d.o.o. za usluge tjelesne zaštite imovine Centra za djecu s posebnim potrebama Mocire
 3. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine koje čine ulice Markežića, Put Špetica, Rampada, M.J. Zagorke, …………… dio ulice Gradišćanskih Hrvata, Kraljice Mira te Dubrovačke ulice
 4. Zaključak o odobrenju postave reklamne oslikane poruke, društvu „Zadar Outdoor“ d.o.o.
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi navijača Tornado Zadar
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Društvu prijatelja Hajduka Zadar