2. veljače 2016.

1. Zaključak o izgradnji sekundarnog ogranka vodoopskrbe na području ulice Kralja Tvrtka

2. Zaključak o produženju ugovornog roka u predmetu ispitivanja upojnosti tla za Novo gradsko groblje

3. Zaključak o odabiru izvoditelja usluge pilot projekta Sustav javnih gradskih bicikala Grada Zadra

4. Zaključak o sufinanciranju manifestacije „Naši mali gušti“

5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija povodom karnevala 2016. godine

6. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu Gladne oči

7. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u Caffe baru Forum

8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, Turističkoj zajednici Grada Zadra

9. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Hrvatskom savezu za rijetke bolesti

 

4. veljače 2016.

1. Zaključak o davanju na posudbu poslovnog prostora na adresi Pod bedemom 1b

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Trgu tri bunara, Udruženju obrtnika Zadar

 

5. veljače 2016.

1. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta, društvu Sport event d.o.o.

 

8. veljače 2016.

1. Odluka o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljenje sportskim objektima Zadarski sport

2. Zaključak o osnivanju prava stvarne služnosti na teret čest.zem. 9313/2, 1302/2 i 1302/3

3. Zaključak o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za ulice Ante Baljaka, Branimira Gušića i Franje Kuhača

 

9. veljače 2016.

1. Zaključak o osnivanju Centra izvrsnosti za fiziku

2. Zaključak o sufinanciranju dežurstava pedijatara nedjeljom i u dane blagdana tijekom 2016. godine

3. Zaključak o sufinanciranju Centra za psihosocijalnu pomoć hrvatskih branitelja Zadarske županije tijekom 2016. godine

4. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup

5. Zaključak o pokroviteljstvu 17. Međunarodnog simpozija o kvaliteti „Kvaliteta čini razliku“

6. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zadra

7. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. 10425 k.o. Zadar

 

10. veljače 2016.

1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta Natječaja za financiranje projekata i programa iz područja socijalne i psihosocijalne skrbi…

2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programskih/projektnih prijava na Natječaj za financiranje projekata i programa iz područja socijalne i psihosocijalne skrbi…

3. Odluka o sufinanciranju mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Grada Zadra za 2015. godinu

4. Zaključak o prihvaćanju ponude za izgradnju priključka zgrade A3 na Crvenim kućama na javni sustav odvodnje

 

11. veljače 2016.

1. Program korištenja sredstava namijenjenih poticanju turističkih manifestacija i promidžbi u 2016. godini

2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Pravilnika o načinu dodjele potpora za promicanje Hrvatskog otočnog proizvoda s područja zadarskih otoka za 2015. godinu

3. Zaključak o nastavku suradnje s Udrugom Lijepa naša u provedbi međunarodnog programa Eko - škole u RH za 2016. godinu

4. Obavijest o odabiru izvoditelja usluge hvatanja i daljnjeg zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica s javnih površina na području Grada Zadra

5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene večeri u restoranu Gladne oči

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Školi Stanka Ožanića

 

12. veljače 2016.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu i Poljani pape Ivana Pavla II, društvu Propela Zadar

 

15. veljače 2016.

1. Odluka o odabiru izvoditelja usluge izrade Master plana održive mobilnosti zadarske regije i Strateške procjene utjecaja na okoliš

2. Zaključak o osnivanju prava stvarne služnosti na teret čest.zem. 9747/3 k.o. Zadar

 

16. veljače 2016.

1. Zaključak o prihvaćanju ponude za projektiranje javne rasvjete na raskrižju Žmirići

2. Zaključak o odabiru izvoditelja edukativne predstave za djecu od 1. do 4. razreda, u okviru projekta „Škola PUN-a mogućnosti“

 

17. veljače 2016.

1. Odluka o pokretanju postupka javne nabave radova izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Gaženica

2. Zaključak o imenovanju povjerenstva za otkup zemljišta u obuhvatu rekonstrukcije i izgradnje raskrižja ulice Benka Benkovića, Puta Bokanjca i Puta Nina

3. Zaključak o izgradnji sekundarnog ogranka vodoopskrbe na području Grada Zadra

 

18. veljače 2016.

1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za ulicu Mate Balote

2. Zaključak o prihvaćanju ponude za održavanje instalacije Pozdrav Suncu

 

19. veljače 2016.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Udruzi Svjetlo

 

22. veljače 2016.

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provjeru uvjeta natječaja za financiranje programa ili projekata iz područja zaštite okoliša i prirode na području Grada Zadra za 2016. godinu

2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provjeru uvjeta natječaja za financiranje programa ili projekata iz područja održivog razvitka zadarskih otoka za 2016. godinu

3. Zaključak o odabiru izvoditelja radova sanacije igrališta u MO Brodarica

4. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. 2631/2 k.o. Zadar

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, Društvu oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije

 

23. veljače 2016.

1. Obavijest o odabiru izvoditelja usluge izrade energetskog certifikata za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Zadra

2. Zaključak o odabiru izvoditelja radova sanacije zaštitnih ograda igrališta u MO Crno, MO Smiljevac i MO Ploča

3. Zaključak o prihvaćanju ponude za izvođenje radove hortikulturnog uređenja okoliša dijela stambenog naselja Smiljevac uz ulicu Petra Skoka

4. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. 5516/3 k.o. Zadar

 

24. veljače 2016.

1. Zaključak o sklapanju Ugovora o sponzorstvu utrke „Wings for life world run“

2. Zaključak o pokroviteljstvu festivala sportskog dokumentarnog filma High 5 Sport Film & Media Festival

 

25. veljače 2016.

1. Obavijest o odabiru izvoditelja usluge izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta parkirališta sa pristupnom cestom u Petrčanima

2. Zaključak o odabiru izvoditelja stručne usluge savjetovanja na projektu Novog gradskog groblja

3. Zaključak o uplati članarine za 2016. godinu u Udruženju gradova i regija za recikliranje i održivo gospodarenje resursima

4. Zaključak o uplati članarine za 2015. godinu za sudjelovanje Grada Zadra u djelovanju LAG-a Mareta

5. Zaključak o  odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Domu za odgoj djece i mladeži Zadar

 

26. veljače 2016.

1. Odluka o pokretanju postupka javne nabave izrade izmjena i dopuna glavnog i izvedbenog projekta za Kneževu i dio Providurove palače

2. Zaključak o prihvaćanju ponude za izvođenje konzultantskih usluga izrade Studije izvodljivosti u predmetu rekonstrukcije Providurove palače i Bedema zadarskih pobuna

 

29. veljače 2016.

1. Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zadra za 2016. godinu

2. Odluka o odabiru izvoditelja radova na rekonstrukciji objekta Kneževe palače u Zadru

3. Zaključak o odabiru izvoditelja usluge uklanjanja lešina životinja s javnih površina na području grada Zadra

4. Zaključak o isplati sredstava kapitalne pomoći TD Liburnija d.o.o.