2. veljače 2015.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Hrvatskoj stranci prava dr. Ante Starčević

3. veljače 2015.

1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste na nekretninama koje čine Sutomišku ulicu, Ulicu A. Mihanovića i Obalu kneza Trpimira

2. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste na nekretninama koje čine Ulicu Put Brajde 

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Forumu, tvrtki Ross media consulting 

5. veljače 2015.

1. Zaključak o prijenosu sredstava TD „Odvodnja“ d.o.o. za sufinanciranje građenja vodnih građevina u 2015. godini na području aglomeracije Zadar

2. Odluka o preporuci komunalnim trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Zadra za pristupanje Sporazumu temeljem Odluke Vlade o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća dijela građana

3. Odluka o osnivanju Koordinacije za prostorno plansku dokumentaciju

4. Odluka o osnivanju Koordinacije za investicije od osobitog interesa za Grad Zadar         

5. Odluka o osnivanju Koordinacije za EU fondove

6. Odluka o imenovanju članova ocjenjivačkog suda u provedbi Natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja bastiona Citadela

7. Odluka o objavi Javnog natječaja za prijavu programa i/ili projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode na području Grada Zadra za 2015. godinu

8. Odluka o objavi Javnog natječaja za prijavu programa i/ili projekata udruga iz područja održivog razvitka zadarskih otoka za 2015. godinu

9. Program mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2015.

10. Program korištenja sredstava namijenjenih poticaju turističkih manifestacija i promidžbi u 2015. godini

11. Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj pomoći manifestacije Vespa world days 2015.

6. veljače 2015. 

1. Zaključak o prijenosu sredstava TD “Vodovod” d.o.o. za izgradnju vodovodnog cjevovoda u Ulici Nenada Mataka

2. Zaključak o sudjelovanju Grada Zadra u kampanji “Zelena čistka”

9. veljače 2015. 

1. Odluka o imenovanju članova u Povjerenstvo za raspisivanje natječaja za izbor ravnatelja Javne glazbene kulturne ustanove “Koncertni ured Zadar”

2. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretninu oznake čest.zem. 92/3 k.o. Diklo

3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija povodom Karnevala 2015., Turističkoj zajdenici Grada Zadra

4. Zaključak o odobrenju produženog radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Zadra povodom održavanja Karnevala 2015.

10. veljače 2015.

1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretninu oznake čest.zem. 130/315 k.o. Diklo

2. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine oznake čest.zem.: 4125/1, 4125/2, 4125/10,…………… 4190/1, 4191/1 i 4192 k.o. Crno

3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u Caffe baru “Forum”

11. veljače 2015.

1. Odluka o objavi natječaja radi prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe projekta energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama na području grada Zadra

2. Zaključak o uplati članarine za 2015. godinu za članstvo Grada Zadra u međunarodnom udruženju “Energetski gradovi”

3. Odluka o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora s dosadašnjim zakupnikom, športskim klubom ARNO

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, u Širokoj ulici, na Forumu i ulicama u Varoši, za održavanje Karnevala 2015., Turističkoj zajednici Grada Zadra

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Centru za društveno-humanistička istraživanja

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, Borutu Gatari koordinatoru projekta “Wings for life world run”

7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Tihomiru Lipoharu

12. veljače 2015. 

1. Zaključak o imenovanju Stručnog povjerenstva za primopredaju javne društvene građevine u Kožinu

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Širokoj ulici, na Forumu i na Obali kraja Petra Krešimira IV, Sveučilišnoj a cappela grupi AKA CRESCENDO

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, društvu Propela Zadar

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Poljoprivredno prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali i ulici Prilaz hrvatske čitaonice, društvu Bas production Adria d.o.o.

13. veljače 2015. 

1. Odluka o dodjeli poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru

2. Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi Grada Zadra za 2015. godinu

3. Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj potpori manifestacije Zaželi ljubav

4. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata Obrtničkoj komori Zadarske županije, Udruženju obrtnika Zadar

5. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Sandri Profaca, vlasnici obrta “Osmijeh za Dar”

6. Zaključak o davanju na posudbu poslovnog prostora u Ulici J. Jovića 1 (MO Ričina), Udruzi specijalaca Domovinskog rata “Poskoci”

7. Zaključak o odobrenju produženog radnog vremena Restorana “Shangai house”

8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Ulici Šimuna Kožičića Benje, društvu Auto Hrvatska Automobili d.o.o. – Podružnica Zadar

9. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu tri bunara, Udruženju obrtnika Zadar

17. veljače 2015. 

1. Zaključak o sufinanciranju Programa materijalne i psihosocijalne pomoći socijalno ugroženim građanima, u provedbi Caritasa Zadarske nadbiskupije

18. veljače 2015. 

1. Zaključak o davanju na posudbu poslovnog prostora u Ulici Denisa Špike 12a (MO Brodarica), Udruzi Brodarica i ŠRD Brodarica

23. veljače 2015.

1. Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavu štandova za ljetnu prodaju neposrednom dodjelom

2. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine oznake čest.zem.: 9386/2, 9389, 9392/1,…………..9399/6, 9399/8 i 9399/12, sve k.o. Zadar

3. Zaključak o davanju na posudbu poslovnog prostora u Ulici bana J. Jelačića 18, Društvu oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije

4. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta grupe “Missing Link” na krovnoj terasi starog Kazališta lutaka u Jazinama

5. Zaključak o odobrenju korištenja prostora krovne terase starog Kazališta lutaka u Jazinama, udruzi Šigureca

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Počasnom konzulatu Republike Litve u RH

7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV i Poljani pape Ivana Pavla II, društvu Nasadi d.o.o.

8. Zaključak o odobrenju privremenog korištenja javne površine prostora Kapetanskog parka, Udruzi Antropop

9. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku, Nevenu Đaloka, radi uličnog svirnja tijekom turističke sezone

10. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku, Trvtku Rimcu, radi uličnog svirnja tijekom turističke sezone