3. veljače 2014.

 1. Zaključak o davanju suglasnosti Karlu Mihiću za izvođenje radova na uređenju javne površine, terase restorana Malo misto

4. veljače 2014.

 1. Zaključak o utvrđivanju za ponovnu javnu raspravu prijedloga Urbanističkog plana uređenja stambene zone „Suha“
 2. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o praćenju vrsta i koncentracije peludnih zrnaca u zraku na području grada Zadra i njegove okolice tijekom 2013. godine

5. veljače 2014.

 1. Zaključak o isplati sredstava OŠ Stanovi za prijevoz učenika koji nisu obuhvaćeni javnim prijevozom
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata Obrtničkoj komori Zadar

6. veljače 2014.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru „Forum“
 2. Zaključak o odobrenju održavanja nastupa glazbene grupe u ugostiteljskom objektu „Regata“

10. veljače 2014.

 1. Zaključak o pokroviteljstvu nad Kongresom Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju HDBMB 2014 „Međuigra biomolekula“
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, školi Stanka Ožanića

11. veljače 2014.

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku bagatelne nabave
 2. Zaključak o sklapanju Ugovora o stručnom nadzoru nad provedbom mjera preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i monitoringu komarca Aedeas albopictus na području Grada Zadra
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Centru za društveno-humanistička istraživanja.

12. veljače 2014.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbe u ugostiteljskom objektu „Regata“

13. veljače 2014.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Poljani pape Ivana Pavla II, društvu Propela

14. veljače 2014.

 1. Program mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2014.
 2. Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba koja su u interesu za zaštitu i spašavanje na području Grada Zadra
 3. Odluka o dodjeli poslovnih prostora za subvencionirani zakup u Poduzetničkom inkubatoru
 4. Zaključak o pokroviteljstvu nad humanitarnom akcijom „Zaželi mir“
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruženju obrtnika Zadar, povodom manifestacije “Festival vjenčanja”
 6. Zaključak o odobrenju korištenja glazbe na terasama caffe barova Kult i Dišpet

17. veljače 2014.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija povodom Karnevala 2014. u Varoši, Turističkoj zajednici Grada Zadra
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani Šime Budinića, Ministarstvu branitelja

18. veljače 2014.

 1. Odluka o sufinanciranju 28 projekata za korištenje obnovljivih izvora energije – solarnih toplinskih sustava u kućanstvima na području Grada Zadra
 2. Zaključak o utvrđivanju za ponovnu javnu raspravu prijedloga Urbanističkog plana uređenja stambene zone „Mocire“
 3. Zaključak o utvrđivanju za ponovnu javnu raspravu prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja „Žmirići“
 4. Zaključak o uplati godišnje članarine u ACR+ - Udruženju gradova i regija za recikliranje i održivo gospodarenje resursima
 5. Odluka o davanju u zakup javne površine za postavu kioska, na lokaciji Silba Igoru Kapitanu
 6. Zaključak o ne davanju odobrenja društvu Expecto j.d.o.o. za obavljanje djelatnosti jednostavnih ugostiteljskih usluga na klupi, na lokaciji u Petrčanima
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na više lokacija na Poluotoku, Turističkoj zajednici Grada Zadra

19. veljače 2014.

 1. Zaključak o odobravanju održavanja glazbenih večeri u ugostiteljskom objektu Regata

20. veljače 2014.

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao dio čest.zem. 874/2 k.o. Zadar
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao čest.zem. 2144/214 k.o. Crno
 3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao čest.zem. 4305/7 k.o. Zadar
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Narodnom listu

21. veljače 2014.

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao čest.zem. 5707/12 k.o. Zadar
 2. Zaključak o isplati sredstava za nabavu specijalističke opreme Hrvatskoj gorskoj služni spašavanja – Stanici Zadar
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Forumu, Radiju 057

24. veljače 2014.

 1. Odluka o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora s dosadašnjim zakupcem kojem ističe ugovor, društvom Marjur d.o.o

25. veljače 2014.

 1. Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Grada Zadra
 2. Zaključak o isplati sredstava TD Čistoća d.o.o. za nabavu komunalne opreme na otocima u administrativnom sastavu Grada Zadra

26. veljače 2014.

 1. Zaključak o utvrđivanju visine zakupa javne površine za postavu stolova, sjedalica i klupa, za nove zakupce

27. veljače 2014.

 1. Odluka o sufinanciranju 11 projekata za povećanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu – obiteljskim kućama na području Grada Zadra
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina za prometovanje turističkih vlakića na području Grada Zadra
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Hrvatskoj narodnoj stranci

28. veljače 2014.

 1. Odluka o dodjeli poslovnih prostora za subvencionirani zakup u Poduzetničkom inkubatoru
 2. Odluka o sklapanju novih ugovora o zakupu poslovnog prostora s dosadašnjim zakupcima kojima ističu ugovori: Duša grada d.o.o. i Hari trade d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju korištenja glazbe na terasama caffe barova Kult i Dišpet