5. veljače 2013.

1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu projekata pristiglih na Javni natječaj za predlaganje projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode i/ili energetske učinkovitosti na području Grada Zadra za 2013. godinu

2. Zaključak o imenovanju stručnih članova za izradu sociološke studije “Zadarska riva kao prostor urbanosti”

3. Zaključak o odobravanju mjesečnog prijenosa sredstava TD “Odvodnja” d.o.o. za subvencioniranje izvršenih usluga pražnjenja septičkih jama građanima

4. Zaključak o odobrenju korištenja javnih površina na Narodnom trgu, Forumu, Širokoj ulici I Varoši Turističkoj zajednici Grada Zadra

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Obali kneza Branimira Udruzi Projekt Zagreb

 

6. veljače 2013.

1. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta grupe Zaratino u Varoši, Turističkoj zajednici Grada Zadra

 

8. veljače 2013.

1. Odluka o odabiru društva Lavčević d.d. iz Splita za izvoditelja radova izgradnje i rekonstrukcije Bihaćke ulice i dijela ulice Bleiburških žrtava, po suglasnosti Gradskog vijeća

2. Odluka o odabiru društva DELTRON d.o.o. iz Splita za izvoditelja radova ugradnje solarnog sustava i plinske instalacije u ŠC Višnjik, po suglasnosti Gradskog vijeća

3. Odluka o dodjeli financijske potpore projektima prijavljenim na Javni natječaj za predlaganje projekata udruga iz područja zaštite okoliša i/ili energetske učinkovitosti na području Grada Zadra za 2013. godinu

4. Zaključak o povećanju broja djelatnika Službe pomoći i njege u kući koju provodi Dom za odrasle osobe sv. Frane

 

11. veljače 2013.

1. Zaključak o odobravanju uspostave nove regulacije prometa u okviru športskog centra na Višnjiku

 

12. veljače 2013.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu Centru za društveno-humanistička istraživanja

 

13. veljače 2013.

1. Zaključak o prihvaćanju ponude društva GiN COMPANY d.o.o. Zadar za izmjene projekta Kijevske ulice – faza 1

2. Zaključak o prihvaćanju ponude društva PARTNER d.o.o. Zadar za izradu elaborata procjene umanjenja tržišne vrijednosti nekretnina za potrebe proboja ulice Jurja Šižgorića 

3. Zaključak o odobravanju financijske potpore Udruzi turističkih vodiča Donat

4. Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva manifestacije humanitarnog karaktera „Zaželi ljubav“ u organizaciji Udruge osoba oštećena sluha Zadar

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu Udruzi građana Franak iz Zagreba

 

14. veljače 2013.

1. Odluka o izmjeni Odluke o postupanju po zahtjevima za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice

2. Zaključak o prihvaćanju ponude Regionalne energetske agencije sjever iz Koprivnice, za izradu dokumentacije za prijavu projekta “Povećanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu – obiteljskim kućama na području Grada Zadra u 2013. godini” na Natječaj Fonda za zaštitu okoliša…

 

18. veljače 2013.

1. Odluka o imenovanju pregovaračkog odbora za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora za zaposlene u JVP Grada Zadra

 

19. veljače 2013.

1. Zaključak o prihvaćanju ponude društva HART PEROVIĆ d.o.o. iz Zadra, za stručno savjetovanje na pripremi projekata za sufinanciranje iz EU fondova za 2013. godinu 

2. Zaključak o prihvaćanju ponude društva NIGRA d.o.o. iz Zadra, za provedbu energetskog pregleda s ciljem javnog izlaganja energetskog certifikata o energetskim svojstvima zgrade Gradske uprave u ulici Brne Krnarutića 13 

 

20. veljače 2013.

1. Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici J. Č. Čuke Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Zagreb

2. Zaključak o prihvaćanju ponude obrta Ključ u ruke D&A za izgradnju, nabavu i ugradnju autobusne nadstrešnice u luci Komoševa u Malom Ižu 

3. Zaključak o prihvaćanju ponude društva EURO GRADNJA d.o.o. iz Zadra, za sanaciju zgrade Mjesnog odbora Crno 

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu tri bunara, Udruženju obrtnika Zadar


21. veljače 2013.

1. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup

2. Zaključak o odobrenju postave reklamnih poruka Obrtničkoj komori Zadarske županije

 

22. veljače 2013.

1. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti T.D. „Odvodnja“ d.o.o. na Odluku o cijeni vodnih usluga javne odvodnje

 

25. veljače 2013.

1. Odluka o odabiru ponuditelja LAVČEVIĆ d.d. iz Splita, za radove izgradnje nerazvrstane ceste na predjelu Dračevac

2. Zaključak o uplati godišnje članarine za 2013. godinu za članstvo Grada u ACR+ - Udruženje gradova i regija za recikliranje i održivo gospodarenje resursima

3. Zaključak o prihvaćanju ponude društva DONAT d.o.o. iz Zadra, za izradu projektne dokumentacije nerazvrstane prometnice u naselju Diklo 

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u parku Vladimira Nazora, Gratus produkciji iz Zagreba i Graffiti filmu iz Poljske

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Udruzi Svjetlo

 

26. veljače 2013.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u ulici Nikole Matafara, Udruzi Zadar snova

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Osnovnoj školi Voštarnica Zadar

 

27. veljače 2013.

1. Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga Izmjena i dopuna DPU-a centralne zone „Vidikovac“

2. Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga Izmjena i dopuna DPU-a zone stambene izgradnje veće gustoće „Crvene kuće“

3. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga kolektivnog ugovora za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zadra

 

28. veljače 2013.

1. Zaključak o prihvaćanju ponude Zavoda za javno zdravstvo Zadar za ispitivanje zagađenosti sedimenta i vode u bazenu uz Obalu kneza Trpimira 

2. Zaključak o uređenju devastirane površine na Bilom Brigu, omeđene Petrčanskom, Bokokotorskom ulicom i Briševskim prilazom – č.z. 4194/3 k.o. Zadar

3. Zaključak o prihvaćanju ponude društva PARTNER d.o.o. za procjenu tržišne vrijednosti nekretnine oznake čest.zem. 3798/142 k.o. Crno 

4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija u Perivoju kraljice Jelene Madijevke društvu RIVA LIBURNA d.o.o.

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Narodnom listu iz Zadra