3. travnja

1. Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o dodjeli kapitalne pomoći s TD „Inovativni Zadar“ d.o.o.

2. Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o sufinanciranju programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Zadar

3. Zaključak o sklapanju Dodatka Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Zadar

4. Zaključak o isplati novčane pomoći umirovljenicima „uskrsnica“

5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u ugostiteljskom objektu „Moonlight"

4. travnja

1. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup

2. Zaključak o davanju u zakup javne površine u Ulici braće Bilšić društvu Krekić avangard d.o.o.

5. travnja

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javne nabave STEM opreme za osnovne škole Grada Zadra

2. Zaključak o sufinanciranju troškova prijevoza timova opće medicine na udaljenim zadarskim otocima

3. Zaključak o sklapanju Ugovora o provođenju Programa zaštite divljači na površinama izvan lovišta – područje Grada Zadra s obrtom PER-DIX

6. travnja

1. Zaključak o financiranju aktivnosti s područja socijalne skrbi i zdravstva koje provode udruge, ustanove ili trgovačka društva

2. Zaključak o financiranju pružanja socijalnih usluga u zajednici koje provodi Caritas Zadarske nadbiskupije

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zadar za 2023. godinu

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici grada Zadra

7. travnja

1. Zaključak o sufinanciranju Centra za psihosocijalnu pomoć sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata Zadarske županije

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Mjesnom odboru Poluotok

11. travnja

1. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe bar-a „Golden Vip“

12. travnja

1. Odluka o imenovanju Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Zadar

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Trooper“

13. travnja

1. Zaključak o sufinanciranju aktivnosti Športske zajednice Grada Zadra

2. Zaključak o isplati novčanih sredstava za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade

17. travnja

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Eko – Zadar“

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „U ime obitelji“

18. travnja

1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Zadrai imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Trooper“

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici grada Zadra

19. travnja

1. Dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

2. Zaključak o odabiru ponude društva D&Z d.o.o. za izradu troškovnika grobnih polja na grobnoj cjelini G1 na NGGGZ

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Graditeljstvo d.o.o.

20. travnja

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave za savjetovanje s javnošću

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2023. godinu

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o utrošku sredstava komunalne naknade u 2023. godini

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o utrošku sredstava komunalnog doprinosa u 2023. godini

5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2023. godinu

6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2023. godinu

7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2023. godinu

8. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2023. godinu

9. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2023. godinu

10. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2023. godinu

11. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o statusu nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi

12. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u dvorištu crkve Sv. Dominika

13. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u ugostiteljskom objektu „ABA“

14. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici grada Zadra

21. travnja

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Proračuna Grada Zadra za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga višegodišnjeg Plana uravnoteženja Proračuna Grada Zadra za razdoblje 2023. – 2025. godine

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2023. godinu

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu

5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2023. godinu

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici grada Zadra

24. travnja

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o sklapanju predugovora za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na Crvenim kućama u Zadru (6 stanova)

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog narodnog kazališta Zadar

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta koncertnog ureda Zadar

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na lokaciji Puntamika, ulica Obala kneza Domagoja bb, Beach bar Bamboo

25. travnja

1. Zaključak o sufinanciranju najma sportskih objekata Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima “Zadarski sport”

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine oznake kat.čest. 330/2 k.o. Zadar

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Triatlon klubu Zadar

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Agenciji Zadra Nova

26. travnja

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o visini naknade za rad članova tijela za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra

3. Zaključak o odobravanju održavanja manifestacije u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Zadarskom plesnom ansamblu

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Svjetlo“

27. travnja

1. Zaključak o sklapanju Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa između Grada Zadra i tvrke RED BULL ADRIA d.o.o.

2. Zaključak o isplati sredstava za rad nacionalnih manjina

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o isplati sredstava za rad vijeća mjesnih odbora na otocima u administrativnom sastavu Grada Zadra

4. Zaključak o produženju radnog vremena caffe bara „Daleka obala“

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Društvu istraživača mora 2000 milja