1. travnja

 1. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar

2. travnja

 1. Odluka o odgađanju primjene Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga s područja socijalne skrbi u 2020. godini
 2. Zaključak o sklapanju ugovora o financiranju izrade II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Trajektni terminal Zadar

6. travnja

 1. Odluka o prihvaćanju ponude društva Velekem d.d. za kupnju nekretnine oznake k.č. 4422/68 k.o. Zadar

8. travnja

 1. Zaključak o osnivanju prava stvarne služnosti za ugradnju srednjenaponskog kabela na teret čest.zem. 2095/1 i dr., sve k.o. Zadar – TS „Mocire Centar“

10. travnja

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Optima d.o.o. za nabavu projekta opremanja Centra Mocire
 2. Zaključak o subvenciji kamate OTP banci po odobrenim kreditima za razvoj poduzetništva

15. travnja

 1. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Zadra u Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Zadar
 2. Odluka o odgodi izvršenja ugovorenih programa Javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2020. godinu
 3. Odluka o odgodi izvršenja ugovorenih programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2020. godinu
 4. Zaključak o odabiru ponude društva Rineo dizajn d.o.o. za nabavu vanjskog informativnog totema – projekt VirtualArch

16. travnja

 1. Zaključak o osnivanju prava stvarne služnosti za ugradnju srednjenaponskog priključnog kabela na teret čest.zem. 660/38 i 660/39 obje k.o. Diklo – RS „Kožino“

17. travnja

 1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Zadra i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera
 2. Odluka o načinu ostvarivanju prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra

22. travnja

 1. Odluka o razrješenju dosadašnje te imenovanju nove članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Latica“
 2. Odluka o odabiru ponude društva Emplastrum d.o.o. za energetsku obnovu OŠ Smiljevac

23. travnja

 1. Odluka o usvajanju mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu

24. travnja

 1. Odluka o odgodi izvršenja ugovorenih programa Javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2020. godinu
 2. Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zadra 
 3. Zaključak o odabiru ponude Zavoda za javno zdravsvo Zadar za ispitivanje kakvoće mora u 2020. godini

27. travnja

 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja groblja Ploča
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Bino commerce d.o.o. za elektroinstalacijske radove na crkvi Gospe od Karmela na Silbi
 3. Zaključak o davanju odobrenja društvu Kaufland Hrvatska k.d. za obavljanje djlatnosti vanjske prodaje u šatoru na lokaciji Ulica 4. Gardijske brigade br. 69

28. travnja

 1. Odluka o odgodi dospijeća komunalne naknade
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Diklo gradnja d.o.o. za pripremne radove ugradnje umjetnog travnjaka na pomoćnom igralištu na Stanovima
 3. Zaključak o odabiru ponude društva Obala d.o.o. za usluge izrade idejnog rješenja luke otvorene za javni promet Kožino

29. travnja

 1. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba - decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2020. godinu
 2. Zaključak o odabiru ponude obrta Muzeoplan za uslugu izrade izvedbenog projekta implementacije Bedema zadarskih pobuna

30. travnja

 1. III. izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za 2020. godinu