3. travnja 2018.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenog događanja na Trgu Petra Zoranića
 2. Zaključak oodobrenju korištenja javne površine Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru

4. travnja 2018.

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju na području Grada Zadra
 3. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Sunce“ Zadar
 4. Odluka o odabiru društva PBZ-leasing d.o.o. za dobavljača osobnih automobila putem operativnog leasinga
 5. Obavijest o odabiru društva Hidroprojekt-ing d.o.o. za izrađivača projektne dokumentacije 8. faze izgradnje glavnog kolektora visoke zone grada Zadra
 6. Odluka o dodjeli financijskih potpora udrugama iz područja razvitka otoka na području grada Zadra
 7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o dopuni Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra TD Odvodnja d.o.o.
 8. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru 
 9. Zaključak o davanju u zakup javne površine na lokaciji Trg Petra Zoranića društvu Eno Expert d.o.o.
 10. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi za autizam Zadar

5. travnja 2018.

 1. Zaključak o odobrenju postave reklamnih poruka Koncertnom uredu Zadar – Međunarodno natjecanje pjevačkih zborova
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamnih poruka Koncertnom uredu Zadar – Glazbene večeri u sv. Donatu
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Hrvatskom atletskom savezu

6. travnja 2018.

 1. Odluka o odabiru društva Investinženjering d.o.o. za izvoditelja usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom objekta Providurove palače
 2. Obavijest o odabiru društva Block-projekt d.o.o. za izrađivača novelacije glavnog projekta za izdavanje građevinske dozvole i izrade izvedbenog projekta za izgradnju Osnovne škole Novi Bokanjac
 3. Zaključak o prijenosu sredstava OTP banci za subvenciju kamate na kredite malom poduzetništvu
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Mjesnom odboru Arbanasi

9. travnja 2018.

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Plana korištenja javnih površina
 2. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake čest.zem. 4177/13 k.o. Zadar
 3. Zaključak o pokroviteljstvu manifestacije Savjetovanje upravitelja nekretninama

10. travnja 2018.

 1. Obavijest o odabiru društva Stipčević d.o.o. za radove izgradnje tržnice uz ulicu Put Bokanjca
 2. Zaključak o odabiru Zavoda za javno zdravstvo za uslugu ispitivanja sanitarne kakvoće mora za kupanje u 2018. godini
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove Zadarske županije

11. travnja 2018.

 1. Zaključak o davanju u zakup javne površine za postavu panoramskog dalekozora društvu Novitet d.o.o.
 2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije Narodnom muzeju Zadar

12. travnja 2018.

 1. Zaključak o odabiru društva „hpnj+“ d.o.o. za izradu izmjene i dopune idejnogprojekta za ishođenje lokacijske dozvole za Novo gradsko groblje
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Loptica

13. travnja 2018.

 1. Zaključak o dodjeli sredstava kapitalne pomoći TD Liburnija d.o.o. za nabavu kombi vozila s prilagodbom za prijevoz osoba s invaliditetom
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Dječjem vrtiću Radost Zadar

16. travnja 2018.

 1. Obavijest o odabiru društva Vodoinstalacija d.o.o. za izgradnju odvodnje u ulicama fra Luje Marune i Nikole Strmića
 2. Zaključak o odabiru društva Media oglasi d.o.o. za tiskanje školskih listova za osnovne škole K. Krstića, Š. Budinića, Voštarnica i Zadarski otoci
 3. Zaključak o pokroviteljstvu manifestacije 10. Festival dječjih klapa

17. travnja 2018.

 1. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra
 2. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Zadra u Lokalnoj akcijskoj grupi Mareta
 3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina oznake dio čest.zem. 2923/2, 2924/1 i 2925/2, sve k.o. Silba
 4. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake dio čest.zem. 7040 k.o. Mali Iž
 5. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. koje čine Jaseničku ulicu
 6. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. koje čine Ulicu Biskupa Jurja Dobrile
 7. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga plana II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja ex kamenoloma Puta
 8. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja turističkog naselja Punta Skala i zone stanovanja
 9. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Upravnom odjelu za EU fondove Grada Zadra

18. travnja 2018.

 1. Zaključak odavanju u zakup javne površineza postavu naprave za iznajmljivanje audio vodiča društvu Mare Meum d.o.o.
 2. Zaključak oodobrenju održavanja koncerta na Poljani Šime Budinića
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Narodnom muzeju Zadar

19. travnja 2018.

 1. Odluka o odabiru zajednice ponuditelja Investinženjering d.o.o. i D&Z d.o.o. za usluge stručnog nadzora nad radovima i opremanjem Bedema Zadarskih pobuna
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Čistoća d.o.o.

20. travnja 2018.

 1. Odluka o dodjeli financijske potpore odabranim projektima udruga iz područja zaštite okoliša na području Grada Zadra za 2018.

23. travnja 2018.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Upravnom odjelu za EU fondove Grada Zadra

24. travnja 2018.

 1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga plana Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Trajektnog terminala
 2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga plana Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja industrijsko-skladišne zone Gaženica
 3. Zaključak o davanju suglasnosti TD Vodovod d.o.o. na stvarnu cijenu isporuke pitke vode kućanstvima u naseljima na otocima u administrativnom sastavu Grada Zadra
 4. Zaključak o odabiru društva Stairwell and loft d.o.o. za izradu projektne dokumentacije uređenja Velike vijećnice
 5. Zaključak o pokroviteljstvu turističke manifestacije Zadar Outdoor Festival 2018
 6. Zaključak o odobrenju postave reklamnih poruka društvu Sport event d.o.o.

25. travnja 2018.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Narodnom muzeju Zadar
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Dite Zadarsko

26. travnja 2018.

 1. Odluka o davanju suglasnosti TD Odvodnja d.o.o. u postupku izdavanja građevinske dozvole na česticama kojima je planirana izgradnja kanalizacijskog sustava
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Blenda d.o.o.
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Ross Media Consulting d.o.o.
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista Zadarske županije

27. travnja 2018.

 1. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Udruzi Drama plus
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarsko školi Stanka Ožanića

30. travnja 2018.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Zadar Outdoor d.o.o.
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Gradskoj organizaciji SDP-a