3. travnja 2017.

 1. Odluka o dodjeli sredstava udrugama iz područja razvitka otoka i zaštite okoliša na području Grada Zadra za 2017. godinu
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Šimi Strikomanu
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu pet bunara, Plesnoj udruzi Gesta

4. travnja 2017.

 1. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Krune Krstića
 2. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Petra Preradovića
 3. Odluka o imenovanju člana Školskog odbora Glazbene škole Blagoje Bersa
 4. Zaključak o odabiru ponude obrta Ključ u ruke D&A za izradu temelja spomenika poginulim braniteljima u Domovinskom ratu
 5. Zaključak o sufinanciranju turističkih manifestacija Turističke zajednice Grada Zadra
 6. Zaključak o odobrenju privremenog stajališta za parkiranje turističkih vlakića
 7. Zaključak o sufinanciranju nabavke Solarnog stabla Sveučilištu u Zadru

5. travnja 2017.

 1. Odluka o osnivanju prava građenja na nekretnini oznake čest.zem. 2144/290 k.o. Crno

6. travnja 2017.

 1. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Zadra za 2017. godinu
 2. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnih nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, društvu Zadar Outdoor d.o.o.
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, društvu Nasadi d.o.o.
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja P. Krešimira IV, Istarskoj obali, Parku Citadela, Forumu, Trgu pet bunara i Ulici Š. K. Benje, društvu Zadar Outdoor d.o.o.
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na na Obali kralja P. Krešimira IV, Jet ski savezu Hrvatske

7. travnja 2017.

 1. Odluka o prihvaćanju smjernica za ostvarivanje prava djece s razvojnim rizicima i teškoćama rane i predškolske dobi kroz uspostavu sustava rane intervencije u djetinjstvu na području Zadarske županije
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene manifestacije u caffe baru „Bizarre“
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Zajednici žena HDZ-a Katarina Zrinski

10. travnja 2017.

 1. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba – decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2017. godinu
 2. Plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2017. godini
 3. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu grada Zadra u 2017. godini
 4. Odluka o isplati jednokratnih novčanih pomoći – „uskrsnica“ umirovljenicima
 5. Odluka o raspodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata udruga s područja socijalne skrbi, zdravstva, prevencije ovisnosti i udruga proizišlih iz Domovinskog rata
 6. Izvješće o provedbi Pravilnika o načinu dodjele potpora za promicanje „Hrvatskog otočnog proizvoda“ s područja zadarskih otoka za 2016. godinu
 7. Pravilnik o načinu dodjele potpora za promicanje „Hrvatskog otočnog proizvoda“ s područja zadarskih otoka za 2017. godinu
 8. Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom financiranju državne brzobrodske linije 9141 Pula-(Unije-Susak)-Mali Lošinj-(Ilovik-Silba)-Zadar i obratno
 9. Zaključak o prijenosu sredstava OTP banci d.d. za subvenciju kamatne stope
 10. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata Upravnog odjela za odgoj i školstvo Grada Zadra

11. travnja 2017.

 1. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Obiteljskom savjetovalištu Pro Vita, Župi Presvetog srca Isusovog
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Ulici Braće Bersa, Produkciji MR&MRS ESTERHAUS PRODUCTION j.d.o.o.
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, društvu Novitet d.o.o.
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Renatu Peroviću i Rikardu Relja (duo Gitman) radi uličnog sviranja

12. travnja 2017.

 1. Zaključak o otvaranju podračuna za projekt „Zadar baštini“ – Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020“
 2. Zaključak o prijenosu sredstava TD „Odvodnja“ d.o.o. za financiranje izrade geodetskih elaborata izvedenog stanja za evidentiranje čestica u katastru i zemljišnoj knjizi ulica po kojima je projektirana trasa odvodnje u Kožinu
 3. Zaključak o prijenosu sredstava TD „Odvodnja“ d.o.o. za financiranje izrade koncesijskih elaborata na pomorskom dobru
 4. Zaključak o odobravanju ulaza i prometovanja teretnih vozila unutar pješačke zone Poluotok, zajednici ponuditelja Krekić avangard d.o.o. i Bino commerce d.o.o., izgradnja palače Cedulin
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, društvu športske rekreacije „Dite zadarsko“

13. travnja 2017.

 1. Odluka o sklapanju novih ugovora o zakupu poslovnog prostora s dosadašnjim zakupcima kojima ističe ugovor: Boutique hoteli Zadar d.o.o. i Mirnovec pirotehnika d.o.o.

14. travnja 2017.

 1. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra za 2016. godinu
 2. Zaključak o sklapanju II. Dodatka ugovora o javnim radovima u predmetu izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Gaženica
 3. Zaključak o sklapanju II. Dodatka ugovora o javnim radovima u predmetu nabave dodatnih radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Gaženica
 4. Zaključak o uplati godišnje članarine za sudjelovanje Grada Zadra u djelovanju LAG-a Mareta u 2017. godini

18. travnja 2017.

 1. Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi Grada Zadra za 2017. godinu

20. travnja 2017.

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanju u zakup javnih površina za postavu naprava (prezentacija brodskih izleta, prodaja palačinki, razglednica i sl.)
 2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na Trgu Gospe Loretske, KUD-u Vicko Zmajević
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, društvu Vir turizam d.o.o.

21. travnja 2017.

 1. Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavu naprava za prodaju kokica i balona
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Hidroelektra-Čikara d.o.o. za radove rekonstrukcije ograde na Š.R.C. Ravnice
 3. Zaključak o isplati sredstava Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Zadarskoj dijabetičkoj udruzi

24. travnja 2017.

 1. Obavijest o odabiru ponude Zavoda za javno zdravstvo Zadar za uslugu ispitivanja sanitarne kakvoće mora
 2. Zaključak o prijenosu sredstava TD „Odvodnja“ d.o.o. za izgradnju fekalne kanalizacije dijela ulice Ivana Zajca
 3. Zaključak o prihvaćanju ponude društva GiN Company d.o.o. za radove izgradnje raskrižja ulica Benka Benkovića i Put Nina
 4. Zaključak o odabiru ponude društva D&Z d.o.o. za uslugu izrade prostorno planske dokumentacije Izmjena i dopuna UPU-a trajektnog terminala
 5. Zaključak o odobrenju uporabe grba Grada Zadra Hrvatskom filatelističkom društvu Zadar
 6. Zaključak o davanju u zakup javne površine na lokaciji Nova vrata, društvu Mare Meum d.o.o.
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, Udruzi prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista Zadarske županije

25. travnja 2017.

 1. Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje javnih površina u sklopu bivše vojarne Stjepana Radića, Upravnom odjelu za EU fondove
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, Hrvatskom autoklubu, Autoklubu Zadar

26. travnja 2017.

 1. Program mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2017.
 2. Zaključak o sufinanciranju rada turističkog tima Hitne medicinske pomoći tijekom turističke sezone 2017.
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta, Muzeju antičkog stakla Zadar
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, tvrtki Ross Media Consulting
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu i Poljani pape Ivana Pavla II, tvrtki Ross Media Consulting

27. travnja 2017.

 1. Odluka o odabiru ponude zajednice ponuditelja Vodoinstalacija d.o.o. Zadar, Sarađen d.o.o. Stankovci i Paralela j.d.o.o. Zadar za izgradnju raskrižja ulica Benka Benkovića, Put Bokanjca i Put Nina
 2. Zaključak o potvrdi imenovanja Stivena Cvitanovića zapovjednikom DVD-a Rutnjak Veli Iž
 3. Zaključak o prijenosu sredstava TD „Odvodnja“ d.o.o. za financiranje radova u predmetu izgradnje CP Zgon s pripadajućim gravitacijskim kolektorima i tlačnim cjevovodom
 4. Zaključak odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, društvu Red Bull Adria d.o.o.
 5. Zaključak odobrenju korištenja javne površine u Širokoj ulici, Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru

28. travnja 2017.

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra oznake čest.zem. 4177/7, 4177/10, 4177/1 i 4177/8, sve k.o. Zadar
 2. Obavijest o odabiru društva Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. za usluge savjetovanja i konzultantske usluge u vođenju i administriranju projekta izrade masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija
 3. Zaključak odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Studentskom zboru Sveučilišta u Zadru
 4. Zaključak odobrenju korištenja javne površine na Forumu, tvrtki Ross Media Consulting
 5. Zaključak odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Produkcijskoj kući Blue Sky Adriatic d.o.o.