1. travnja 2016.

 1. Odluka o prijedlogu imenovanja direktora TD “Vodovod” d.o.o.
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, u Širokoj ulici, na Forumu, Obali kralja Petra krešimira IV i Istarskoj obali, Koncertnom uredu Zadar

4. travnja 2016.

 1. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra
 2. Odluka o odabiru Umjetničke radionice Heferer za izvoditelja radova sanacije Morskih orgulja u Zadru
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, društvu Loptica
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Osnovnoj školi Zemunik

5. travnja 2016.

 1. Zaključak o pokroviteljstvu 18. Međunarodnih dana masline Zadar 2016.

6. travnja 2016.

 1. Zaključak o odobrenju uporabe Grba Grada Zadra, društvu Pink wing production d.o.o.
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Širokoj ulici, Socijal demokratskom forumu žena SDP-a Grada Zadra
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, Sveučilištu u Zadru

8. travnja 2016.

 1. Odluka o imenovanju EE tima Grada Zadra
 2. Odluka o sklapanju novih ugovora o zakupu poslovnih prostora s dosadašnjim zakupcima kojima ističu ugovori: Casper d.o.o., Čistoća d.o.o. i Jadrolinija
 3. Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi Grada Zadra za 2016. godinu

11. travnja 2016.

 1. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Znanstvene knjižnice Zadar
 2. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedloga UPU-a lučice Puntamika

12. travnja 2016.

 1. Odluka o odabiru zajednice ponuditelja Geoprojekt d.d., Trenecon tanacsado es tervezo KFT i Dvokut ecro d.o.o. za uslugu izrade Master plana održive mobilnosti zadarske regije i Strateške procjene utjecaja na okoliš
 2. Odluka o odabiru ponuditelja Poduzeće za ceste Split d.d. za izvoditelja radova izgradnje prometnica spoja UPU-a Vidikovac II i ulice Put Bokanjca – faza 1
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta tvrtki Ross Media Consulting
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Školi primijenjene umjestnosti i dizajna Zadar

13. travnja 2016.

 1. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata, društvu Sport event d.o.o.
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Sidikatu pomoraca Hrvatske

14. travnja 2016.

 1. Odluka o objavi Natječaja za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Grada Zadra za 2016. godinu
 2. Odluka o davanju na korištenje Područnog objekta Pčelica Dječjem vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju “Latica”
 3. Zaključak o odabiru društva Media oglasi d.o.o. za izvoditelja usluge tiskanja školskih listova
 4. Odluka o utvrđivanju lokacija za stanice sustava javnih bicikala na području grada Zadra
 5. Pravilnik o načinu dodjele potpora za promicanje „Hrvatskog otočnog proizvoda“ s područja zadarskih otoka za 2016. godinu
 6. Obavijest o odabiru društva Donat d.o.o. izvoditelja usluge izrade projektne dokumentacije za parkiralište i igralište na otoku Istu
 7. Odluka o dodjeli poslovnih prostora u zgradi TD „Inovativni Zadar“ d.o.o.
 8. Zaključak o subvenciji kamatne stope OTP banci d.d.
 9. Zaključak o odabiru Arhitektonskog fakulteta, Zavoda za arhitekturu, Zagreb za izvoditelja usluge izrade Izmjena i dopuna PUP-a stambene zone Smiljevac
 10. Zaključak o odabiru društva Stipčević d.o.o. za izvoditelja radova sanacije igrališta u MO Gaženica

15. travnja 2016.

 1. Zaključak o davanju suglasnosti na stvarnu cijenu isporuke pitke vode domaćinstvima na otocima u administrativnom sastavu Grada Zadra
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi za unapređenje kulture i života Brodarica
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, Nadbiskupiji Zadarskoj
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Sindikatu umirovljenika Hrvatske, Podružnici Zadar
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista Zadarske županije
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Široke ulice, Foruma, Narodnog trga, Gradske tržnice i Istarske obale, društvu Mak production j.d.o.o.

18. travnja 2016.

 1. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup
 2. Zaključak o odabiru ponude Zavoda za javno zdravstvo Zadar za izvršitelja usluge ispitivanja sanitarne kakvoće mora

19. travnja 2016.

 1. Obavijest o odabiru UOIG Mandra Damir za izradu projekta povećanja propusne moći i sigurnosti na raskrižjima: J. Jelačića i A. Hebranga te A. Hebranga i S. Radića
 2. Odluka o davanju u zakup javne površine za postavu pokretne naprave na lokaciji Nova vrata, društvu Mare Meum d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali, Aeroklubu “Zadar”

20. travnja 2016.

 1. Zaključak o utvrđivanju rokova za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada
 2. Zaključak o izmjeni Zaključka o financiranju radova izgradnje kanalizacijske mreže u Ulici Luke Botića na području MO Stanovi

21. travnja 2016.

 1. Zaključak o financiranju izvođenja programa predškole za djecu s predjela grada Ploča i Dračevac, za pedagošku 2016./2017. godinu
 2. Zaključak o prihvaćanju ponude društva ACES d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za dva vidikovca na otoku Istu
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene večeri u caffe baru “La Bodega”

22. travnja 2016.

 1. Zaključak o isplati sredstava javnoj ustanovi Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Slobodnoj Dalmaciji, Dopisništvu u Zadru
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, društvu 24 sata d.o.o.

25. travnja 2016.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. 3041/1, 3041/5, 3041/6, 3022/19, 3022/20, 3022/22 i 3022/23, sve k.o. Zadar
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, Ligi protiv raka Zadar

26. travnja 2016.

 1. Pravilnik o službenoj iskaznici i znački prometnih redara Grada Zadra
 2. Pravilnik o odori prometnih redara Grada Zadra
 3. Zaključak o pokroviteljstvu Tango festivala
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Hrvatskom atletskom savezu
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, društvu Red Bull Adria
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape ivana Pavla II, agenciji Ross Media Consulting

27. travnja 2016.

 1. Odluka o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama
 2. Zaključak o utvrđivanju II. Ponovne javne rasprave prijedloga UPU-a stambene zone “Karma” u Zadru
 3. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu u zakup ulaznog hola Providurove palače
 4. Zaključak o isplati sredstava za subvenciju cijene karte TD “Liburnija”

28. travnja 2016.

 1. Odluka o osnivanju Projektnog tima za provedbu projekta energetske obnove zgrade osnovne škole Petra Preradovića
 2. Odluka o osnivanju Projektnog tima za provedbu projekta energetske obnove zgrade osnovne škole Smiljevac
 3. Obavijest o odabiru društva Urbanex d.o.o. za konzultantske usluge za tehničku pomoć Gradu Zadru u pripremi za korištenje ITU mehanizma
 4. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina za prezentaciju brodskih izleta
 5. Odluka o dodjeli financijskih potpora projektima iz područja održivog razvoja zadarskih otoka za 2016. godinu
 6. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u upravnoj zgradi Grada Zadra na Narodnom trgu 1, društvu Inovativni Zadar d.o.o.
 7. Zaključak o pokroviteljstvu projekcije dokumantarnog filma “Sve je to bio dobar san”
 8. Zaključak o financijskoj potpori snimanja filma “Zadarski dišpet za Mozartove uši”
 9. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Kapetanskog parka, Studentskom zboru Sveučilišta u Zadru

29. travnja 2016.

 1. Odluka o određivanju iznosa troškova umnožavanja akata iz spisa predmeta koji se vode pred Upravnim odjelom za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja
 2. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretninu oznake čest.zem 412/336 k.o. Diklo
 3. Zaključak o raspisivanju javnog nadmetanja za prodaju osobnog automobila Škoda
 4. Zaključak o davanju suglasnosti klubu Body building Zadar za radove rekonstrukcije u poslovnom prostoru na adresi Franje Petrića 5