1. travnja 2015.

 1. Odluka o osnivanju Koordinacije za mjesne odbore Grada Zadra
 2. Odluka o osnivanju Koordinacije za pravna pitanja
 3. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u dječje vrtiće Grada Zadra
 4. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga plana Izmjena i dopuna DPU-a zone centralnih funkcija Višnjik
 5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri Blues bar u Caffe baru Forum
 6. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata Prirodoslovno – grafičkoj školi
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, Borutu Gatari, koordinatoru projekta Wings For Life World Run
 8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Forumu i Trgu svete Stošije, Turističkoj zajednici Grada Zadra
 9. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Hrvatskoj stranci prava

2. travnja 2015.

 1. Odluka o objavi javnog poziva u postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastru te njihovog upisa u zemljišne knjige Ulice Put Vukića i Ulice VIII. Petrčane
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Održivom razvoju Hrvatske
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu i Ulici Š.K. Benje, društvu Top sport event d.o.o.

7. travnja 2015.

 1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga plana UPU-a zone mješovite namjene Vitrenjak II
 2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga plana DPU-a novog gradskog groblja u Zadru
 3. Zaključak o prijenosu sredstava OTP banci d.d. za subvenciju kamatne stope temeljem odobrenih poduzetničkih kredita
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, društvu Hrvatskoj radioteleviziji

8. travnja 2015.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste na nekretninama koje čine Splitsku ulicu, Ulicu dr. Slavka Perovića i Ulicu Edvina Androvića
 2. Zaključak o davanju na posudbu poslovnog prostora na Poljani Šime Budinića 1, Turističkoj zajednici Grada Zadra
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali Petra Krešimira IV i na Forumu, društvu Red Bull Adria d.o.o.

9. travnja 2015.

 1. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta oznake dio čest.zem. 660/28 k.o. Diklo
 2. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina (brodski izleti, neprehrambeni, te pekarski proizvodi)
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi za unapređenje kulture i života Brodarica
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali, Aeroklubu Zadar
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali Petra Krešimira IV, društvu 24 sata d.o.o.
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali Petra Krešimira IV, društvu Novitet d.o.o.
 7. Zaključak o odobrenju održavanja festivala „Shelter“ u prostorijama Udruge mladih Poluotok, u zadarskim bedemima

10. travnja 2015.

 1. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Zadra tijekom održavanja manifestacije Fimba World League Zadar 2015.
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija na području Poluotoka, Turističkoj zajednici Grada Zadra, u sklopu Fimba World League Zadar 2015.
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Održivom razvoju Hrvatske
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Perivoju kraljice Jelene ina Trgu pet bunara, društvu Akter public d.o.o.

13. travnja 2015.

 1. Odluka o imenovanju Ivana Pehara vršiteljem dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Zadar, do izbora novog ravnatelja
 2. Zaključak o prijenosu sredstava Vatrogasnoj zajednici Grada Zadra za financiranje redovne djelatnosti
 3. Zaključak o sklapanju Ugovora o sponzorstvu utrke „Wings for life world run“ 2015. s društvom Red bull Adria d.o.o.
 4. Zaključak o odobrenju Zadarskoj županiji izvođenja restauratorskih radova na obnovi Vrata sv. Krševana tijekom turističke sezone 2015.
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kneza Branimira, društvu Good book j.d.o.o.
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

14. travnja 2015.

 1. Zaključak o osnivanju prava služnosti za ugradnju podzemnog kabela za trafostanicu Višnjik 4, u korist Hrvatske elektroprivrede d.d., odnosno čest.zem. 3741/1 k.o. Zadar
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na bali kneza Branimira, Kršćanskoj adventističkoj crkvi Zadar

15. travnja 2015.

 1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga UPU-a zone mješovite namjene Vidikovac u Zadru

16. travnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, Nadbiskupiji Zadarskoj
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Reto centru – prijatelji Nade

20. travnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenog nastupa grupe Zaratino na Poljani Pavla Pavlovića
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, Društvu športske rekreacije Dite zadarsko
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani Pavla Pavlovića, Ugostiteljskom objektu Arkada

21. travnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija povodom održavanja Wing for life utrke 2015, Turističkoj zajednici Grada Zadra
 2. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskim objetima na području grada Zadra povodom održavanja Wing for life utrke 2015,

23. travnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne povrđine u Ulici Josipa bana Jelačića, Dječjem vrtiću Radost
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Održivom razvoju Hrvatske
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, tvrtki Ross Media Consulting
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, tvrtki Ross Media Consulting

24. travnja 2015.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu pet bunara, Turističkoj zajednici Grada Zadra

27. travnja 2015.

 1. Odluka o osnivanju povjerenstva za provedbu Natječaja za javno prikupljanje prijava radi sufinanciranja energetskih pregleda i certificiranja višestambenih zgrada na području Grada Zadra
 2. Odluka o objavi Izmjena i dopuna Natječaja za javno prikupljanje prijava radi sufinanciranja energetskih pregleda i certificiranja višestambenih zgrada na području Grada Zadra
 3. Zaključak o otvaranju podračuna kod OTP banke d.d. za provedbu projekta Master plan održive mobilnosti zadarske regije

28. travnja 2015.

 1. Odluka o dodjeli tekuće donacije udrugama za prijavljene projekte iz područja zaštite okoliša i prirode na podrućju Grada Zadra za 2015. godinu
 2. Zaključak o financiranju troškova izvođenja elektro priključaka za crpne postaje CP Centar I, CP Centar II, CP Park, CP Maestral i CP Maslina
 3. Zaključak o imenovanju predstavnika Grada Zadra u Povjerenstvo za evaluaciju I odabir izvođača poslova za projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje
 4. Zaključak o imenovanju predstavnika Grada Zadra u Povjerenstvo za evaluaciju I odabir izvođača poslova za nadzor nad projektiranjem i izvođenjem radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje
 5. Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj potpori manifestacije “Teraneo Summer Break 2015”
 6. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Zodiac
 7. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije povodom proslave blagdana Gospe Loretske
 8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II PR Agenciji Futura
 9. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu Gospe Loretske, Mjesnom odboru Arbanasi
 10. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Ulici Šimuna Kožičića Benje, Sveučilištu u Zadru, Odjelu za turizam I komunikacijske znanosti

29. travnja 2015.

 1. Zaključak o sklapanju Sporazuma o partnerstvu između Grada Zadra I Energetskog institute Hrvoje Požar za prijavu projekta istraživanja potencijala korištenja energije iz mora na natječaj Fonda za zaštitu okoliša

30. travnja 2015.

 1. Zaključak o nedavanju odobrenja za obavljanje djelatnosti trgovine u kiosku TD Dalmatinsko zlato d.o.o.