1. travnja 2014.

 1. Zaključak o davanju na posudbu objekta izgrađenog na kat.čest. 782/191 k.o. Bokanjac, Motociklističkom klubu Beštije

2. travnja 2014.

 1. Odluka o dodjeli poslovnih prostora za subvencionirani zakup u Poduzetničkom inkubatoru
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Forum
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu pet bunara, Društvu sportske rekreacije Relaks
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Školi primijenjene umjetnosti i dizajna

3. travnja 2014.

 1. Zaključak o prijenosu sredstava OTP banci d.d. na ime subvencije kamata temeljem odobrenih kredita
 2. Odluka o prihvaćanju ponude društva Magnitudo d.o.o. za kupnju nekretnine – čest.zem. 2268/13 k.o. Diklo
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene manifestacije na Trgu pet bunara, Udruzi Donat

4. travnja 2014.

 1. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti TD Vodovod d.o.o. na Odluku o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe (cijena pitke vode)
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Zavodu za javno zdravstvo Zadar
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Plesnom klubu Zara

7. travnja 2014.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Zavodu za javno zdravstvo Zadar
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine prostora Kapetanskog parka, Udruzi Zadar snova
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu pet bunara, Udruzi Donat

8. travnja 2014.

 1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga UPU-a stambene zone Suha

9. travnja 2014.

 1. Zaključak o uplati članarine za 2014. godinu za članstvo Grada Zadra u međunarodnom udruženju „Energetski gradovi“
 2. Zaključak o uplati godišnje članarine za sudjelovanje Grada Zadra u djelovanju LAG-a Mareta
 3. Zaključak o isplati sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za nabavu specijalističke opreme
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Regata
 5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Red light
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, društvu Dite Zadarsko
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, Agenciji Futura
 8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira Iv, društvu Novitet d.o.o.

10. travnja 2014.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Plesnom klubu Zara

11. travnja 2014.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Hrvatska sloga diljem svijeta
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Atletskom savezu Zadarske županije

14. travnja 2014.

 1. Zaključak o odobrenju privremenog stajališta za parkiranje turističkih vlakića
 2. Zaključak o oslobađanju plaćanja zakupnine društva Brodooprema d.o.o. za razdoblje od 20. veljače do 20. ožujka 2014.
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Udruzi inovatora Zadarske županije

15. travnja 2014.

 1. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra
 2. Odluka o prihvaćanju Akcijskog plana promocije električnih bicikala i skutera za dostavu roba i prijevoz putnika
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV i na Forumu, društvu Red bull Adria d.o.o.
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali, društvu Fortuna Travel DMC
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, Radiju 057
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, tvrtki Ross Media Consulting
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Udruzi Svjetlo

16. travnja 2014.

 1. Zaključak o financiranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju gravitacijskih kolektora mješovitog sustava odvodnje otpadnih voda u Ugljanskoj ulici
 2. Zaključak o dodjeli na posudbu poslovnog prostora u ulici Don I. Prodana 6, Udruzi tjelesnih invalida Zadarske županije
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Širokoj ulici i na Forumu, Sveučilištu u Zadru
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Domu za odgoj djece i mladeži Zadar
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Volonterskom centru

17. travnja 2014.

 1. Zaključak o pokroviteljstvu nad malonogometnim turnirom „Ožujsko kup 2014“
 2. Zaključak o sufinanciranju turističkih manifestacija Turističke zajednice Grada Zadra
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbe u caffe baru Zodiac
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Hrvatskoj katoličkoj udruzi medicinskih sestara i tehničara Zadar

22. travnja 2014.

 1. Zaključak o prihvaćanju ponude TD Nasadi d.o.o. za izvođenje hortikulturnih radova u Perivoju Vladimira Nazora u sklopu projekta Zeleni otoci

23. travnja 2014.

 1. Odluka o odobravanju održavanja 3. Tjedna energetske učinkovitosti Grada Zadra
 2. Zaključak o odobrenju održavanja festivala „Rise Up 2914.“ na malonogometnom igralištu na Ravnicama
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Širokoj ulici, Hrvatskoj katoličkoj udruzi medicinskih sestara i tehničara Zadar

24. travnja 2014.

 1. Zaključak o dodjeli na posudbu poslovnog prostora u ulici Špire Brusine, Veleposlanstvu Republike Slovačke

29. travnja 2014.

 1. Zaključak o odobrenju produženja roka za dostavu zahtjeva za povrat uloženih sredstava po Odluci o sufinanciranju projekata povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu u 2013./2014.
 2. Zaključak o dodjeli na posudbu poslovnog prostora u ulici Obala kneza Branimira 18, Ligi za borbu protiv raka, Caritasu Zadarske nadbiskupije i Domu za stare i nemoćne „Sv. Frane“
 3. Zaključak o dodjeli na posudbu poslovnog prostora na Narodnom trgu, Matici umirovljenika Zadarske županije
 4. Zaključak o odobrenju obavljanja djelatnosti vanjske sezonske prodaje na štandovima na lokaciji Andrije Hebranga 2, firmi Kaufland Hrvatska k.d.
 5. Zaključak o odobrenju održavanja festivala na malonogometnom igralištu na Ravnicama, Udruzi Prokop
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, Župi Gospe od Karmela iz Turnja
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Građanskoj akciji „Želim da se Široka ulica preimenuje u Kalelarga“

30. travnja 2014.

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavu pokretnih naprava na području Grada Zadra