3. travnja 2013.

1. Zaključak o prihvaćanju ponude Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za izradu Izmjena i dopuna UPU-a uređenja prostora Vojarne Franka Lisice – Novi kampus

2. Zaključak o prihvaćanju ponude društva D&Z d.o.o. za izradu izmjena i dopuna UPU-a Trajektnog terminala Zadar

3. Zaključak o prihvaćanju ponude drušva Kostrenčić i Krebel arhitekti d.o.o. za izradu izmjene projektne dokumentacije uređenja Trga Petra Zoranića i Poljane Šime Budinića

4. Zaključak o isplati sredstava TD Nasadi d.o.o. koja su odobrena Proračunom za 2013. godinu

5. Odluka o odabiru ponude društva Graditeljstvo Grgić d.o.o. za radove sanacije pokrova i pročelja zgrade u Medulićevoj ulici br. 2

6. Odluka o odabiru ponude društva Graditeljstvo Grgić d.o.o. za radove uređenja pokrova zgrade u Branimirovoj ulici br. 2

7. Zaključak o prihvaćanju ponude graditeljskog obrta Ključ u ruke D&A za popravak krovišta Mjesnog odbora Crvene kuće

8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu društvu Conventus credo d.o.o.

 

4. travnja 2013.

1. Odluka o imenovanju odgovorne osobe za praćenje pripreme projekta Centar za baštinu/Muzej 2 palače

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali Predstavništvu Chevroleta za centralnu i južnu Europu

 

5. travnja 2013.

1. Zaključak o isplati sredstava TD Poduzetnički inkubator d.o.o. za pokriće troškova redovnog poslovanja za 2013. godinu

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu. Zadarskoj nadbiskupiji

 

8. travnja 2013.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani Šime Budinića. Volgi Švorinić i Marinku Vidov

 

9. travnja 2013.

1.  Odluka o imenovanju voditelja projekta „Centar za mlade“

2. Zaključak o potvrdi imenovanja zapovjednika postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Otoka Molata“

3. Zaključak o prihvaćanju ponude obrta HIDROSISTEMI GO Bibinje za izvođenje izolatersko građevinskih radova na sanaciji vlaženja u poslovnom prostoru Vrata Sv. Krševana

4. Zaključak o prihvaćanju ponude društva DONAT d.o.o. Zadar za usluge stručnog nadzora nad radovima izgradnje nerazvrstane ceste u naselju Dračevac

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kneza Branimira, Putu Pudarice i Narodnom trgu, Hrvatskoj demokratskoj zajednici ŽO Zadarske županije

 

10. travnja 2013.

1. Odluka o imenovanju odgovorne osobe za praćenje pripreme Projekta „Prometni sustav grada Zadra....“

2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra – čest.zem. 766/209 k.o. Diklo

3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Zadra – dijela čest.zem. 660/28 k.o. Diklo

4. Zaključak o isplati sredstava TD „Športski centar Višnjik“ d.o.o. za pokriće troškova redovnog poslovanja

5. Zaključak o prihvaćanju ponude društva SUN ARH d.o.o. Zagreb za održavanje stručnog predavanja na temu „Energetski gotovo nulta arhitektura“ i „Energetska obova zgrada“

6. Zaključak o prihvaćanju ponude društva ALFA ATEST d.o.o. Split za izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara za JLS: Grad Zadar, Općina Bibinje, Općina Poličnik i Općina Zemunik

7. Zaključak o sufinanciranju izrade izložbe „Prostori su-djelovanja 20 godina planiranja Zadarske županije“ 

 

11. travnja 2013.

1. Odluka o odabiru ponuditelja UMJETNIČKA RADIONICA HEFERER iz Zagreba za izvođenje radova sanacije Morskih orgulja u Zadru

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Upravnom odjelu za razvoj i Europske procese Zadarske županije

 

12. travnja 2013.

1. Odluka o odobravanju održavanja 2. Tjedna energetske učinkovitosti Grada Zadra

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Hrvatskoj slozi diljem svijeta, Udruzi za zaštitu prirode, kulturne baštine i ljudskog dostojanstva

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Nada 

 

15. travnja 2013.

1. Zaključak o prijenosu sredstava drušvu EKO d.o.o., u svrhu financiranja izrade komunikacijske strategije i provedbenih aktivnosti tijekom javne rasprave objedinjenog postupka procjene utjecaja na okoliš

2. Odluka o dodjeli financijske potpore Društvu za zaštitu prirode otoka Silbe – Silba

3. Zaključak o prihvaćanju ponude društva ATRIJ d.o.o. Zadar za izradu projektne dokumentacije zgrade Mjesnog odbora Plovanija s uređenjem okoliša

4. Zaključak o prihvaćanju ponude društva PARTNER d.o.o. Zadar za izradu Elaborata procjene tržišne vrijednosti, građevinski dio, na česticama zemlje na trasi buduće spojne prometnice ul. između Grge Novaka i ul. R.F. Mihanovića

5. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta na prostoru Kapetanskog parka, Udruzi za promicanje urbane kulture ZDANJE 

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, tvrtki ROSS MEDIA CONSULTING

7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, tvrtki ROSS MEDIA CONSULTING

 

16. travnja 2013.

1. Odluka o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koje se nalaze unutar planiranih ili istraženih koridora prema PPU Grada Zadra, u postupku izdavanja potvrde javnopravnog tijela sukladno zakonskim propisima

2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za izdavanje mišljenja u postupanju s  nezakonito izgrađenim zgradama koje se nalaze unutar planiranih ili istraženih koridora prema PPU Grada Zadra u postupku izdavanja potvrde javnopravnog tijela sukladno zakonskim propisima

3. Odluka o odabiru ponuditelja HEP-Opskrba d.o.o. Zagreb, za opskrbu električnom energijom u razdoblju od dvije godine, prema Suglasnosti Gradskog vijeća Grada Zadra

4. Odluka o dopuni Odluke o planu korištenja javnih površina

5. Zaključak o odobrenju održavanja festivala u Petrčanima, na Punti Radman, društvu Castor media d.o.o. Petrčane

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine prostora Kapetanskog parka Udruzi Zdanje iz Zadra

8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Obali kneza Branimira, Stranci hrvatskog zajedništva – Podružnici Zadar

 

17. travnja 2013.

1. Odluka o imenovanju Savjetodavnog vijeća za provođenje postupka odlučivanja o pravima iz porezno-dužničkog odnosa u skraćenom postupku pred stečajne nagodbe i postupku pred stečajne nagodbe

2. Zaključak o prijenosu sredstava OTP banci d.d. na ime subvencije kamata temeljem odobrenih kredita za kreditiranje poduzetnika

 

18. travnja 2013.

1. Odluka o izmjeni Odluke o postupanju po zahtjevima za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Obali kneza Branimira, Županijskoj organizaciji SDP-a Zadarske županije 

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Obali kneza Branimira, Gradskoj organizaciji DSU-a Zadar 

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Obali kneza Branimira, Renu Sinovčiću

 

19. travnja 2013.

1. Zaključak o isplati novčanih sredstava društvu „Razvojna agencija Zadarske županije“ d.o.o. Zadar, za osnivanje i rad javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

2. Zaključak o isplati sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – Stanici Zadar, za nabavu specijalističke opreme

3. Zaključak o prihvaćanju ponude društva VALIDUS d.o.o. Zadar za provedbu usluge procjene tržišne vrijednosti nekretnine č.zem. 6348 k.o. Mali Iž

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Obali kneza Branimira, Gradskoj organizaciji SDP-a Grada Zadra 

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Širokoj ulici, na Narodnom trgu i Obali kneza Branimira, Hrvatskoj narodnoj stranci, Županijskoj organizaciji Zadarske županije 

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Širokoj ulici, Renu Sinovčiću

 

22. travnja 2013.

1. Odluka o prihvaćanju ponude Mladena Končurata, vl. Obrta „Infotel“ Zadar, za izvođenje radova remonta i čišćenja ploča i kablova na instalaciji „Pozdrav suncu“

 

23. travnja 2013.

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o planu korištenja javnih površina

2. Zaključak o prihvaćanju ponude društva ZELJKO INFORMATIKA d.o.o. Zagreb za usluge prijenosa podataka iz starog GIS sustava u novi Sustav strateškog upravljanja gradom

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Hrvatskoj socijalno liberalnoj stranci, Županijskoj organizaciji Zadar 

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u ulici Elizabete Kotromanić, Sveučilištu u Zadru 

 

24. travnja 2013.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, Pučkom otvorenom učilištu Algebra 

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Širokoj ulici, HDZ-u, ŽO Zadarske županije

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Obali kneza Branimira, Akciji mladih

 

25. travnja 2013.

1.  Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina 

2. Zaključak o potvrdi imenovanja zapovjednika vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice Grada Zadra

3. Zaključak o prijenosu sredstava TD „Vodovod“ d.o.o. za financiranje vodnog doprinosa za vodoopskrbni sustav otoka Silbe, Oliba i Premude

4. Zaključak o zakupu velike dvorane Krešimir Ćosić Športskog centra Višnjik za potrebe održavanja manifestacije „Final fight championship“

5. Zaključak o sufinanciranju dijela troškova organizacije Brown Foruma Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Zadar

6. Zaključak o sufinanciranju manifestacije „Zadar classic open air“ Lions clubu Zadar

7. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta u caffe baru Forum, društvu Turisthotel d.d.

8. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija u Perivoju kraljice Jelene Madijevke, društvu Riva Liburna d.o.o.

 

26. travnja 2013.

1. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedloga Urbanističkog plana uređenja stambene zone „Suha“ u Zadru

2. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedloga Urbanističkog plana uređenja predio „Gornji Bilig“ u Zadru

3. Zaključak o isplati godišnje članarine radi sudjelovanja Grada Zadra u djelovanju LAG-a Mareta

4. Zaključak o reguliranju postupka za davanje na korištenje u predizborne svrhe športskih igrališta kojima upravlja Grad Zadar i prostorija Mjesnih odbora na području Grada Zadra

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali i Obali kralja Petra Krešimira IV, Predstavništvu Chevroleta cetralne i istočne Europe u RH

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, Udruzi Izvan fokusa

7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, društvu RTL Hrvatska d.o.o.

 

29. travnja 2013.

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o planu korištenja javnih površina

2. Zaključak o prihvaćanju ponude društva „Nasadi“ d.o.o. za izradu krajobrazne analize i valorizacije zelenila u području obuhvata projekta „Citadela“

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Širokoj ulici i Obali kneza Branimira, Hrvatskoj narodnoj stranci, ŽO Zadarske županije

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Širokoj ulici, Hrvatskoj demokratskoj zajednici, ŽO Zadarske županije

 

30. travnja 2013.

1. Odluka o prihvaćanju i objavi Vizije pripravnosti Grada Zadra na klimatske promjene

2. Odluka o odabiru ponude Mini gradnje GOLEM za sanaciju poljskih i protupožarnih putova – južna skupina zadarskih otoka (Iž i Rava)

3. Odluka o odabiru ponude društva PLOTER d.o.o. Zadar za izgradnju zgrade Mjesnog odbora Plovanija

4. Odluka o dopuni Odluke o planu korištenja javnih površina

5. Zaključak o sklapanju Ugovora o zajedničkom financiranju i izvođenju radova rekonstrukcije dijela vodovodne mreže i hidranta bivše vojarne Franka Lisice na predjelu od Sveučilišta do Studentskog doma između Grada Zadra, Zadarske županije, Sveučilišta u Zadru i TD „Vodovod“ d.o.o.

6. Zaključak o prijenosu sredstava Udruzi EKO Zadar, u svrhu pomoći organizacije „Tjedna energetske učinkovitosti Grada Zadra“

7. Zaključak o prihvaćanju ponude Zavoda za javno zdravstvo Zadar za praćenje kakvoće mora u sezoni kupanja 2013. godine

8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Širokoj ulici, Reto centru  - prijatelji nade

9. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, društvu Radio Croatia d.o.o.

10. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Obali kneza Branimira i Širokoj ulici, Renu Sinovčiću