2. travnja  2012.

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina na području grada Zadra

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi EKO – ZADAR

 

3. travnja  2012.

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Hrvatskoj seljačkoj stranci – Županijskoj organizaciji Zadarske županije

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Dobrotvornoj udruzi Marijini obroci

 

4. travnja  2012.

1.  Zaključak o prijenosu sredstava Mjesnim odborima Grada Zadra

2. Odluka o prihvaćanju ponude obrta KLJUČ U RUKE D&A za saniranje pročelja u zgradi na adresi Poljana Požarišće 1, poslovnom prostoru kojeg koristi Udruga slijepih Zadarske županije

3. Zaključak o prihvaćanju ponude društva JEDINSTVO d.o.o. za nabavu kontejnera na športskom igralištu Diklo

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Kapetanskog parka, Udruzi EKO-ZADAR

 

 5. travnja  2012.

1. Zaključak o prijenosu sredstava za subvenciju kamatne stope OTP banka d.d.

2. Zaključak o sufinanciranju turističkih manifestacija (Doček Nove godine 2012. i Karneval 2012.) Turističkoj zajednici Grada Zadra

 

12. travnja  2012.

1. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2012./2013. godinu

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi EKO-ZADAR

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Pjevačkom zboru glazbene škole iz grada Varena, Republike Litve

 

13. travnja  2012.

1. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Zadra u procesu formiranja LAG-a Mareta

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, Radiju 057

3. Odluka o prihvaćanju ponude zadruge ZANAT - ZADAR za nabavu i ugradnju stolarije u stanu u Novogradiškoj ulici 7H

 

16. travnja  2012.

1.  Zaključak o izvođenju radova na komunalnoj infrastrukturi

2. Zaključak o imenovanju članova povjerenstva za koordinaciju aktivnosti pripreme i praćenje turističke sezone u 2012. godini

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Gradskoj glazbi Zadar

 

17. travnja  2012.

1. Zaključak o odobrenju postavljanja reklamne poruke, Prirodoslovno – grafičkoj školi

2. Zaključak o odobrenju održavanja Zadarske gitarijade i “Jader Urban music Festivala”, u organizaciji udruge Šigureca

3. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta grupe “Vatrogasci”, u organizaciji Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine prostora Kapetanskog parka i Foruma, Studentskom zboru Sveučilišta u Zadru

 

18. travnja  2012.

1.  Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za Europske procese

2. Zaključak o pokroviteljstvu bez financijskih obveza Zadar Tango Festivala

3. Zaključak o odobrenju uporabe grba Grada Zadra na dresu Biciklističkog kluba Zadar

4. Zaključak o dodjeli poslovnog prostora u ulici Andrije Medulića 2, na posudbu Udruzi veterana 4. Gardijske brigade Zadarske županije

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine prostora Kapetanskog parka, Udruzi Šigureca

 

19. travnja  2012.

1. Odluka o dopuni Odluke o planu korištenja javnih površina na području Grada Zadra

2. Zaključak o pokroviteljstvu bez financijskih obveza 5. Dana ovlaštenih inženjera elektrotehnike

3. Zaključak o odobrenju postavljanja reklamne poruke, Jedriličarkom klubu Uskok

4. Zaključak o odobrenju postavljanja reklamne poruke, tvrtki ROSS MEDIA CONSULTING

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Branimirovoj obali, Organizacijskom odboru za izjašnjavanje birača o potrebi provedbe referenduma o ukidanju prireza

 

20. travnja  2012.

1. Odluka o odabiru ponuditelja HEP-OPSKRBA d.o.o. za opskrbu električnom energijom u 2012. – 2013. godini

2. Zaključak o isplati sredstava za izdvajanje šume i/ili šumskog zemljišta u vlasništvu RH radi izgradnje Gospodarske zone Crno

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, Radiju 057

4. Zaključak o odobrenju postave panoramskog dalekozora na Obali kralja P. Krešimira IV, društvu “NOVITET” d.o.o.

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, British Embassy Zagreb

 

23. travnja  2012.

1. Odluka o uknjižbi nekretnina oznake čest. zem. 2846/2 i 2861/7 obje k.o. Crno nerazvrstanom cestom – javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Zadra

2. Zaključak o davanju suglasnosti društvu VODOVOD d.o.o. na stvarnu cijenu isporuke pitke vode brodom vodonoscem kućanstvima čiji članovi imaju prebivalište u naseljima na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru

3. Zaključak o prihvaćanju ponude društva “HIDROPROJEKT-ING” d.o.o. za izradu elaborata kojom se građevina “Crpna postaja Zgon s pripadajućim gravitacijskim kolektorima i tlačnim cjevovodom” u gradu Zadru dijeli u dva funkcionalna dijela

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine prostora Kapetanskog parka, Udruzi za poboljšanje kvalitete življenja Zadar

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Poljani pape Ivana Pavla II, Turističkoj zajednici Grada Zadra

 

24. travnja  2012.

1. Zaključak o davanju na uporabu nogometnog igrališta (tzv. V. Bagat) Nogometnom klubu Zadar

 

25. travnja  2012.

1. Zaključak o odobrenju održavanja promotivne manifestacije u sklopu akcije „Zelena čistka“, u organizaciji Udruge „Eko-Zadar“

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na trgu Sirac, Udruzi EKO-ZADAR

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Turističkoj zajednici grada Zadra

 

26. travnja  2012.

1. Zaključak o prihvaćanju ponude društva D&Z d.o.o. za uslugu izrade idejnog (prometnog) rješenja raskrižja ulice Nikole Tesle (L63057) i Admirala Jakova Šubića od Cezana

2. Zaključak o prihvaćanju ponude društva KREKIĆ AVANGARD d.o.o. za rekonstrukciju elektro priključka Javnog sanitarnog čvora Trg Pet bunara

3. Zaključak o prihvaćanju ponude društva NIN ELEKTROCOMMERCE d.o.o. za dobavu i postavu elektro kabela priključka Muzeja za Baštinu, na Trgu Petra Zoranića  

4. Zaključak o odobravanju financiranja praćenja kakvoće mora u sezoni kupanja 2012. godine i prihvaćanju ponude Zavoda za javno zdravstvo Zadar za predmetno ispitivanje na 13 plažnih točaka

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Obali kneza Branimira, Hrvatskim laburistima, Stranci rada

 

27. travnja  2012.

1. Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga Detaljnog plana uređenja zone “Bivša farma krava na Bokanjcu”

2. Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja industrijsko-skladišno-servisne zone “Kosa”

3. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedloga Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana stambene zone Smiljevac

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Županijskom savjetu za europske integracije Zadarske županije

5. Zaključak o odobrenju privremenog stajališta za parkiranje turističkog vlakića na Obali kneza Branimira

 

30. travnja  2012.

1. Odluka o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za zakup javne površine za prometovanje turističkog vlakića na području Grada Zadra

2. Zaključak o prihvaćanju ponude društva BOS PROJEKT d.o.o. za izradu glavnog projekta groblja u Kožinu (smanjenje obuhvata)

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, Udruzi NADA

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, AEROKLUBU ZADAR

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine dvorišta Providurove palače, Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar