2. svibnja

1. Zaključak o odobrenju održavanja Programa Ljeto 2023. na prostoru Atrija palače Cedulin

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Nadbiskupiji zadarskoj

3. svibnja

1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije „Meat Me Festival“ na lokaciji Stara pijaca – Tržnica Zadar i platou iza palače Cedulin

4. svibnja

1. Zaključak o sufinanciranju aktivnosti koje provode Udruge s područja socijalne skrbi i zdravstva i Udruge proistekle iz Domovinskog rata

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine za potrebe organizacije svjetske humanitarne manifestacije – utrke „WINGS FOR LIFE WORLD RUN“

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Grad košarke“

5. svibnja

1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije Narodnom muzeju Zadar

8. svibnja

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o smještaju za roditelje djece koja se zbog težih oboljenja moraju liječiti izvan Zadra

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o sufinanciranju izvanškolskih aktivnosti djece čiji roditelji ostvaruju pravo na doplatak za djecu

3. Zaključak o potvrdi imenovanja Mladena Baćila zapovjednikom DVD-a „Silba“

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Narodnom muzeju Zadar

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Općoj bolnici Zadar, Odjelu za nefrologiju

9. svibnja

1. Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Zadra za 2023. godinu

2. Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini na području Grada Zadra

3. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2023. godinu

4. Obavijest o odabiru ponude društva MAD PROPS d.o.o. za usluge organizacije događanja "STEM tjedan"

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Osnovnoj školi sv. Filip i Jakov

10. svibnja

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Koordinaciji nacionalnih manjina Zadarske županije

 

12. svibnja

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina

15. svibnja

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Društvu oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije

16. svibnja

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Renatu Peroviću i Rikardu Relja (Duo Gitman)

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi logoraša iz Dalmacije u Mussolinijevim fašističkim koncetracijskim logorima

17. svibnja

1. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja Dragočaj, Petrčane

2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno-scenskog događaja u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

18. svibnja

1. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka za prvo polugodište 2023. godine

2. Odluka o dodjeli financijskih sredstava sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2023. godinu

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Sveučilištu u Zadru

19. svibnja

1. Odluka o odabiru ponude društva HP-Hrvatska d.d. za nabavu poštanskih usluga

2. Zaključak o pokroviteljstvu regate Zadarska koka

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Koncertnom uredu Zadar

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Upravnom odjelu za EU fondove Grada Zadra

22. svibnja

1. Zaključak o donaciji sredstava Malonogometnom klubu Smiljevac

23. svibnja

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova rekonstrukcije dijela ulice Admirala Jakova Šubića od Cezana – ponovljeni postupak

2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova izgradnje prometnice u Crnom, u svrhu stambenog zbrinjavanja mladih – ponovljeni postupak

3. Zaključak o sklapanju Dodatka br. 1 Ugovora o sufinanciranju izvođenja redovitog cjelodnevnog 10-satnog programa s vrtićima drugih osnivača na području Grada Zadra

4. Zaključak o sklapanju Ugovora o sufinanciranju programskih aktivnosti za 2023. godinu Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – Stanici Zadar

5. Zaključak o sklapanju Ugovora o subvencioniranju razlike iznosa zakupnine za poslovne prostore u InZad inkubatoru za 2023. godinu

24. svibnja

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova uređenja i rekonstrukcije pješačko - biciklističkih staza i zelenih površina na obali Petra Krešimira IV

2. Zaključak o financiranju besplatnog javnog gradskog prijevoza u 2023. godini

3. Zaključak o sklapanju Ugovora o donaciji novčanih sredstava Vijeću srpske nacionalne manjine Zadarske županije

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u ugostiteljskom objektu „Kamen“

25. svibnja

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova niveliranja terena i izgradnje grobnica na NGGGZ

2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave Božićno - novogodišnjeg ukrašavanja grada

3. Zaključak o financiranju pružanja socijalnih usluga u zajednici koje provodi Caritas Zadarske nadbiskupije

4. Zaključak o financiranju besplatnog javnog gradskog prijevoza za teško pokretne i osobe s invaliditetom

5. Zaključak o davanju u zakup javne površine društvima Priroda i društvo d.o.o. i Kokoš ili jaje d.o.o.

26. svibnja

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za najam stanova na području Grada Zagreba i Grada Splita

2. Odluka o sufinanciranju provedbe energetskih pregleda i energetskog certificiranja i izrade glavnog projekta energetske obnove višestambenih zgrada na području Grada Zadra

3. Zaključak o financiranju programa „Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama“

4. Zaključak o financiranju Programa „Halo pomoć“

5. Zaključak o financiranju pružanja socijalnih usluga savjetovanja i privremenog smještaja žrtava obiteljskog nasilja

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Sveučilištu u Zadru

29. svibnja

1. Odluka o odabiru ponude društva HEP-Opskrba d.o.o. za opskrbu električnom energijom

2. Zaključak o odobrenju održavanja uporabe elektroakustičnih i akustičnih uređaja caffe barovima „Kult“ i „Dišpet“

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Arheološkom muzeju Zadar

 

31. svibnja

1. Plan motriteljsko-dojavne službe

2. Obavijest o odabiru ponude UOIG Damir Mandra za izradu projektne dokumentacije ulice Stanka Vraza

3. Zaključak o odabiru ponude društva Maxmar grupa d.o.o. za izradu glavnog projekta malog pomoćnog igrališta sa umjetnom travom na Stanovima

4. Zaključak o odabiru ponude društva Hidroprojekt-ing d.o.o. za izradu tehničkog dijela dokumentacije o nabavi za izgradnju 8. faze kolektora visoke zone