5. svibnja

 1. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Zadra za 2020. godinu
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Franja d.o.o. za uređenje ureda MO Petrčane
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za savjetovanje s javnošću
 4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za savjetovanje s javnošću
 5. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu za savjetovanje s javnošću

6. svibnja

 1. Zaključak o dodjeli nekretnine oznake 4841/2 k.o. Zadar na korištenje srednjim školama smještenim u Perivoju Vladimira Nazora 3/2

7. svibnja

 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta izmjene Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima propračuna Grada Zadra za savjetovanje s javnošću

11. svibnja

 1. Odluka o izmjeni Plana korištenja javnih površina
 2. Zaključak o prihvaćanju ponude društva Murva d.o.o. za vanjsku tehničku pomoć pri izradi predstudije uređenja urbane šume Musapstan

12. svibnja

 1. Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga iz područja razvitka otoka na području Grada Zadra za 2020.
 2. Zaključak o sufinanciranju dva dodatna tima Hitne medicine tijekom turističke sezone 2020.

14. svibnja

 1. Odluke (x4) o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra označenih kao:

          -  dio čest.zem. 4606/1 k.o. Zadar

          -  dio čest.zem. 6829 k.o. Zadar

          -  dio čest.zem. 2144/214 k.o. Crno

          -  dio čest.zem. 2144/218 k.o. Crno

15. svibnja

 1. IV. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za 2020. godinu
 2. Odluka o prijedlogu imenovanja direktora TD „EKO“ d.o.o.
 3. Odluka o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora TD „EKO“ d.o.o.

20. svibnja

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavu prihvatnih stanica za punjenje i iznajmljivanje električnih romobila

25. svibnja

 1. Zaključak o davanju u zakup javne površine na lokaciji Nova vrata društvu Mare Meum d.o.o.

27. svibnja

 1. Zaključak o davanju na korištenje poslovnog prostora na otoku Rava Lokalnoj akcijskoj grupi Mareta