2. svibnja 2018.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čestice koje čine ulice: M.A. Reljkovića, Splitsku, Grancarića, VI, VII, XII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, Punta Radmana, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXV, Put Crvenih kuća, N. Šopa, S. Ivšića, Zagrebačka, I. M. Ronjgova, K. Odaka, I. Mašine, Vukšički prilaz, J. Š. od Cezana, Savarska, Put Tikulina i Put. Sv. Bartula
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Koncertnom uredu Zadar
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Turističkoj zajednici Grada Nina

3. svibnja 2018.

 1. Zaključak o pokroviteljstvu manifestacije 20. Međunarodni Dani masline Zadar 2018.
 2. Zaključak o odabiru ponude Energetskog instituta Hrvoje Požar za izradu revizije Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP) Grada Zadra
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javnih površina društvu Zadar Outdoor d.o.o.
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javnih površina Centru za prirodno planiranje obitelji iz Zagreba

4. svibnja 2018.

 1. Odluka o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Zadra koji se daju u zakup javnim zdravstvenim ustanovama bez provođenja javnog natječaja
 2. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi MO Bokanjac Domu zdravlja Zadarske županije

7. svibnja 2018.

 1. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba – decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2018. godinu
 2. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu grada Zadra u 2018. godini
 3. Plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2018. godini
 4. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru
 5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na Trgu Gospe Loretske
 6. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije KvartArt 2018 na području bivše vojarne u Ulici Stjepana Radića
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Koordinaciji nacionalnih manjina Zadarske županije

8. svibnja 2018.

 1. Odluka o poništenju Javnog natječaja za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama
 2. Obavijest o odabiru ponude UOIG Mandra Damir za izradu idejnog i glavnog projekta hidro stanice uz ulicu Rampada
 3. Zaključak o odabiru ponude društva Ćurin nautika d.o.o. za izradu energetskog certifikata za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Zadra
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene manifestacije ispred noćnog kluba „Ledana“
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Narodnom muzeju Zadar

9. svibnja 2018.

 1. Odluka o davanju odobrenja udruzi „Oko Jadrana“ za uporabu grba Grada Zadra
 2. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova na energetskoj obnovi školske zgrade srednjih škola u Perivoju V. Nazora, tijekom turističke sezone 2018.
 3. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova na objektu Dječjeg vrtića „Kocka…kockica“ u ulici M. Balote 50, tijekom turističke sezone 2018.
 4. Zaključak o odobrenju postave reklamnih poruka Plesnoj udruzi „Gesta“
 5. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Kazališnoj udruzi „Igrajmo se“
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javnih površina Udruzi Skac Palma

10. svibnja 2018.

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Sustav javnih bicikala d.o.o. za usluge najma i održavanja sustava javnih gradskih bicikla u gradu Zadru

11. svibnja 2018.

 1. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova energetske obnove zgrade u Ulici kralja Dmitra Zvonimira 10 i 12
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja u prostoru i na terasama caffe barova „Kult“ i „Dišpet“
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na malonogometnom igralištu na Ploči

14. svibnja 2018.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Koncertnom uredu Zadar

15. svibnja 2018.

 1. Zaključak o utvrđivanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o utvrđivanju osnovnog programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta Zadar za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2022. godine
 3. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području grada Zadra
 4. Zaključak o isplati sredstava za rad nacionalnim manjinama Grada Zadra za 2018.

16. svibnja 2018.

 1. Odluka o odabiru ponude društva HP – Hrvatska pošta d.d. za nabavu poštanskih usluga za razdoblje od dvije godine
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Obala d.o.o. za izradu projektne dokumentacije analize vjetrovalne klime i postojeće i novoplanirano stanje uređenja obalnog pojasa Kolovare i obalnog pojasa Diklo
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Turističkoj zajednici Grada Nina

17. svibnja 2018.

 1. Odluka o odabiru ponude društva TIM d.o.o. za izgradnju ulice Jurja Šižgorića – nastavak
 2. Zaključak o sufinanciranju programa suradnje učenika O.Š. Krune Krstića s prijateljskim gradom Terezvarosom
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Društvu oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na otoku Olibu odredu izviđača „Bijeli javor“

21. svibnja 2018.

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Plana korištenja javnih površina
 2. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čestice zemlje koje čine ulicu Ivana Gundulića
 3. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čestice zemlje koje čine ulicu Đure Sudete
 4. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čestice zemlje koje čine ulicu Put Dugače
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Reto centru

22. svibnja 2018.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja u prostoru i na terasama caffe barova „Kult“ i „Dišpet“
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Comrad film d.o.o.

23. svibnja 2018.

 1. Odluka o odabiru ponude društva njirić plus arhitekti d.o.o. za izradu projekta uređenja gradske tržnice
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene manifestacije ispred noćnog kluba „Ledana“
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi medicinskih sestara i tehničara u gastroenterologiji i endoskopiji Hrvatske
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Zadar

25. svibnja 2018.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja u prostoru i na terasama caffe barova Kult i Dišpet
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Porat“
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Antropop
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Upravnom odjelu za odgoj i školstvo Grada Zadra

28. svibnja 2018.

 1. Zaključak o odobrenju obavljanja djelatnosti vanjske sezonske prodaje u šatoru u Ulici 4. gardijske brigade, na čest.zem. 10887 k.o. Zadar, društvu Kaufland Hrvatska k.d.

29. svibnja 2018.

 1. Zaključak o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zadra – dječjim vrtićima Radost i Sunce
 2. Odluka o odabiru ponude društva Projekt inženjering d.o.o. za radove energetske obnove Osnovne škole Smiljevac
 3. Zaključak o odabiru ponude Koncertnog ureda Zadar za nabavu usluga organizacije i koordinacije koncerata u sklopu festivala „KvartArt 2018“
 4. Odluka o davanju u zakup javne površine za postavu kioska na lokaciji Molat, društvu Diža j.d.o.o.
 5. Zaključak o odobrenju postave reklamnih poruka Narodnom muzeju Zadar