2. svibnja 2017.

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javne nabave radova izgradnje nerazvrstane ceste s pripadajućom infrastrukturom
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Gemark GGA j.d.o.o. i Geovid d.o.o. za usluge geodetskog snimka izvedenog stanja ulica
 3. Odluka o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora s dosadašnjim zakupcem društvom Vendicija d.o.o.
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV (gat), Hrvatskoj zajednici u Trstu za Jacht club Adriatico
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na prostoru Kapetanskog parka, Udruzi Antropop

3. svibnja 2017.

 1. Obavijest o odabiru društva Donat d.o.o. za uslugu izrade projektne dokumentacije ulice Zadarskih bratovština u Gradu Zadru
 2. Zaključak o pokroviteljstvu Festivala dječjih klapa
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Upravnom odjelu za razvoj i europske procese Zadarske županije

4. svibnja 2017.

 1. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Zadra

5. svibnja 2017.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja P. Krešimira IV, Forumu mladih i Forumu žena SDP-a

8. svibnja 2017.

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave usluga osiguranja za dvije godine
 2. Zaključak o prihvaćanju ponude Regionalne agencije Sjever za savjetodavne i konzultantske usluge u sklopu projekta „Electric, Electronic and Green Urban Transport Systems“

9. svibnja 2017.

 1. Obavijest o odabiru društva Centar za otpad d.o.o. i Eko-flor d.o.o. za izvoditelja usluge sanacije lokacija onečišćenih odbačenim otpadom na području Grada Zadra
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra označene kao dio čest.zem. 4026/6 k.o. Zadar
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata Plesnoj udruzi „Gesta“

10. svibnja 2017.

 1. Zaključak o odabiru društva „Media oglasi“ d.o.o. za nabavu usluge tiskanja školskih listova za osnovne škole Krune Krstića, Šime Budinića, Voštarnica i Zadarski otoci, te promotivnih materijala za Sajam stipendija 2017.
 2. Zaključak o odabiru društva „TIM“ d.o.o. za nabavu radova izgradnje pješačke staze između Puta Njivica i obalne šetnice u Diklu
 3. Zaključak o isplati subvencije društvu EKO d.o.o. za financiranje dodatnih aktivnosti

11. svibnja 2017.

 1. Odluka o odabiru društva HP – Hrvatska pošta d.d. za isporučitelja poštanskih usluga za razdoblje od 1. lipnja 2017. do 31. svibnja 2018. godine
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Širokoj ulici, Udruzi Tornado Zadar

12. svibnja 2017.

 1. Obavijest o odabiru društva D&Z d.o.o. za usluge izrade idejnog projekta ceste od šume Musapstan do ulice Put Vrela
 2. Zaključak o odabiru društva „IPZ Uniprojekt TERRA“ d.o.o. za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za mini pretovarnu stanicu na Istu
 3. Zaključak o odabiru društva „IPZ Uniprojekt TERRA“ d.o.o. za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za mini pretovarnu stanicu na Ravi
 4. Zaključak o odabiru društva „IPZ Uniprojekt TERRA“ d.o.o. za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za mini pretovarnu stanicu na Premudi
 5. Zaključak o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora u ulici Bedemi zadarskih pobuna, društvu „Bašta Zadar“ d.o.o.
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na obali kralja Petra Krešimira, Triatlon klubu „TNT“

15. svibnja 2017.

 1. Obavijest o odabiru društva Atrij d.o.o. za izrađivača projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Krune Krstića – područna škola Ploče
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene manifestacije, Udruzi mladih Ploče i Dračevca
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na više lokacija Poluotoka, Upravnom odjelu za odgoj i školstvo Grada Zadra

16. svibnja 2017.

 1. Zaključak o sufinanciranju aktivnosti Turističke zajednice mjesta Silba u 2016. godini
 2. Zaključak o davanju odobrenja za obavljanje djelatnosti trgovine na malo na štandu, u ulici Hrvatskog sabora, TD AYUS d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno-degustacijske manifestacije na Poljani pape Ivana Pavla II.
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u na Trgu pet bunara, Koordinaciji nacionalnih manjina Zadarske županije
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Trgu Petra Zoranića, Narodnom muzeju Zadar
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na poljani pape Ivana Pavla II, Hrvatskom košarkaškom savezu

17. svibnja 2017.

 1. Zaključak o zaduženju TD „Obala i lučice“ d.o.o. za kupnju dva tuša za plažu Mali Milini u Diklu

18. svibnja 2017.

 1. Odluka o objavi Natječaja za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na administrativnom području Grada Zadra za 2017. godinu

19. svibnja 2017.

 1. Odluka o davanju u zakup javne površine za postavu kioska na lokaciji Mali Iž, društvu Diža j.d.o.o.
 2. Zaključak o financijskoj potpori SDLSN RH – Podružnici Grad Zadar za sudjelovanje na 23. športskim susretima
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Tornado Zadar
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Volonterskom centru Zadar
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na više lokacija na Poluotoku za snimanje scena filma, društvu Blenda d.o.o.

22. svibnja 2017.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, Udruzi Svjetlo

23. svibnja 2017.

 1. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata Narodnom muzeju Zadar
 2. Zaključak o odobrenju korištenja dodatnih lokacija javne površine za snimanje scena filma, društvu Blenda d.o.o.

24. svibnja 2017.

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javne nabave radova gradnje raskrižja ulica J.J. Strossmayera i I. Mažuranića
 2. Zaključak o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice Grada Zadra
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u noćnom klubu Mango
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri na terasi i u caffe baru Teatro
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, Arheološkom muzeju Zadar

25. svibnja 2017.

 1. Zaključak o izgradnji zida na čest.zem.4175/1 k.o. Crno putem ugovornog izvođača radova
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene manifestacije ispred noćnog kluba Ledana

26. svibnja 2017.

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javne nabave izrade masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija i Strateške procjene utjecaja na okoliš
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata Kazalištu lutaka Zadar
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Kazalištu lutaka Zadar

29. svibnja 2017.

 1. Odluka o odabiru društva HEP-OPSKRBA d.o.o. za isporučitelja usluge opskrbe električnom energijom za razdoblje od dvije godine
 2. Zaključak o izvođenju radova prometnog uređenja raskrižja Obale kneza Branimira s Ulicom 112. Brigade
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata Upravnom odjelu za EU fondove Grada Zadra

30. svibnja 2017.

 1. Odluka o odabiru zajednice ponuditelja hpnj+ d.o.o. i D&Z d.o.o. za izvođača usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju Novog gradskog groblja Grada Zadra – 1. Etapa
 2. Zaključak o prijenosu sredstava TD „Športski centar Višnjik“ d.o.o. za sufinanciranje izrade UPU-a sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“

31. svibnja 2017.

 1. Zaključak odabiru društva STUDIO BAR d.o.o. za dobavljača usluga cateringa za projekt Living streets
 2. Zaključak o odobrenju održavanja humanitarne manifestacije na Trgu Petra Zoranića, Rotary klubu i Motoklubu “Beštije”
 3. Zaključak o odobrenju održavanja koncerata za trajanja KvartArt festival na Voštarnici, na površinama bivše vojarne oko Gradske knjižnice
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi mladih Ahimsa
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na trgu Petra Zoranića, Rotary klubu Zadar