2. svibnja 2016.

 1. Odluka o dodjeli financijskih potpora projektima iz područja zaštite okoliša i prirode na području Grada Zadra za 2016. godinu
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Informacijskom centru Europe Direct Zadar
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na prostoru Kapetanskog parka, udruzi “Antropop”
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, Kazališnoj udruzi “Igrajmo se”
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, Društvu športske rekreacije “Dite zadarsko”

3. svibnja 2016.

 1. Odluka o odabiru zajednice ponuditelja Mipek d.o.o. i Elektrocentar Petek d.o.o. za radove izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Gaženica
 2. Zaključak o promjeni zakupca javne površine na lokaciji Jurja Barakovića

 5. svibnja 2016.

 1. Odluka o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora s dosadašnjim zakupcem kojem ističe ugovor, društvom Hrvatske ceste d.o.o.
 2. Zaključak o odabiru Društva arhitekata Zadar za izvoditelja usluge organizacije i provedbe natječaja za izradu idejnog rješenja uređenja Gradske tržnice

 6. svibnja 2016.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija povodom utrke “Wings For Life World Run”, u caffe barovima “Kult” i “Dišpet”
 2. Zaključak o davanju u zakup javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, društvu Zabavica j.d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Ulici Šimuna Kožičića Benje i Ulici Stomorica, Ligi protiv raka Zadar
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali, društvu E.V.A. BLUE d.o.o.

 9. svibnja 2016.

 1. Zaključak o financiranju radova instalacije mjerača plinova na lokaciji UPOV-a Centar, društvu “Odvodnja” d.o.o.
 2. Zaključak o odabiru društva Hart Perović d.o.o. za izradu Projekta optimizacije iskoristivosti lokacija bivših vojarni na otocima Molatu, Istu i Premudi
 3. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta na Trgu Gospe Loretske u Arbanasima
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu Gospe Loretske, Mjesnom odboru Arbanasi

10. svibnja 2016.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine oznake čest.zem.: 1007/3, 1012/1, 1012/2,…1018/7, 1018/11 i 1024, sve k.o. Bokanjac
 2. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretninu oznake čest.zem.: 3781/2 k.o. Zadar
 3. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine oznake čest.zem.: 5309/1, 9321/1 i 9321/4, sve k.o. Zadar
 4. Zaključak o odobrenju koritenja javne površine na Istarskoj obali, Plesnoj udruzi Gesta
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Ulici Šimuna Kožičića Benje, Vespa klubu Zadar

 11. svibnja 2016.

 1. Zaključak o odabiru društva Terra travel d.o.o. za usluge prjevoza sudionika projekta “Bluewin”
 2. Zaključak o odabiru društva Terra travel d.o.o. za usluge hotelskog smještaja sudionika projekta “Bluewin”
 3. Zaključak o odabiru Hrvatskog ferijalnog i hostelskog saveza za usluge hotelskog smještaja sudionika projekta “Bluewin”
 4. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata, Plesnoj udruzi Gesta
 5. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta, društvu “Satoro” d.o.o.

 13. svibnja 2016.

 1. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba – decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2016. godinu
 2. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu u Gradu Zadru u 2016. godini
 3. Plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2016. godini

16. svibnja 2016.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra krešimira IV, Uredu grada

17. svibnja 2016.

 1. Zaključak o odobrenju uporabe grba Grada Zadra na manifestaciji Dan hrvatskih voda, Svjetskoj udruzi za očuvanje i zaštitu Rijeka, mora i jezera (GUWAA)
 2. Zaključak o pokroviteljstvu Festivala dječjih klapa
 3. Zaključak o odobrenju održavanja gazbenih večeri u caffe baru “Pod bedemom”
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani pape Ivana Pavla II, društvu “Loptica”
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Poljani pape Ivana Pavla II, Forumu i Gradskom mostu, Zajednici tehničke kulture Zadarske županije
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali, Hrvatskoj pošti
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na otoku Olibu, Odredu izviđača “Bijeli javor”

 18. svibnja 2016.

 1. Odluka o davanju u zakup javne površine na lokaciji Mali Iž, društu DIŽA j.d.o.o.
 2. Zaključak o odobrenju održavanja Etno dana i Županijske smotre folklora na Trgu Petra Zoranića
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Europski dom Slavonski brod
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali, društvu Bleue Sky Adriatic d.o.o.
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu i Trgu Petra Zoranića, Narodnom muzeju Zadar
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, Koncertnom uredu Zadar
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Širokoj ulici, Sindikatu pomoraca Hrvatske

19. svibnja 2016.

 1. Zaključak o prijenosu sredstava TD “Odvodnja” d.o.o. za sufinanciranje izrade elaborata za projekt odvodnje aglomeracija Zadra i Petrčana
 2. Zaključak o sudjelovanju Grada Zadra u ekološkoj akciji čišćenja Uvale Jazine
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta, Kazališnoj udruzi “Igrajmo se”
 4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije “Shelter team” u zadarskim bedemima
 5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe barovima Kult i Dišpet
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Trgu pet bunara, Zavodu za javno zdravstvo
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu radi uličnog sviranja, Renatu Peroviću i Rikardu Relja (duo Gitman)
 8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku radi uličnog sviranja, Ivanu Kugli
 9. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku radi uličnog sviranja, Nevenu Džaloku
 10. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku radi uličnog sviranja, Krešimiru Baričeviću
 11. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku radi uličnog sviranja, Elvisu i Blanki Stanković
 12. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku radi uličnog sviranja, Nataši Šprljan
 13. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku radi uličnog sviranja, Danku Trupiniću
 14. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku radi izvođenja performansa uličnog zabavljača, Sanji Munjaković
 15. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku radi izvođenja performansa uličnog zabavljača, Marinu Kučini i Deniju Ivanovu

 20. svibnja 2016.

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra, dijelova čest.zem. 2714 k.o. Zadar
 2. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. 1267/1, 1267/2 i 1795/3, sve k.o. Zadar
 3. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čest.zem. 4125/5, 4126/5, 4126/6, 4126/7, 4126/8, 4126/9, 4126/10 i 4126/11, sve k.o. Crno
 4. Odluka o davanju u zakup javne površine za postavu kioska na lokaciji Veli Iž, društvu “Fritulica” d.o.o.
 5. Odluka o davanju u zakup javne površine za postavu štanda na lokaciji Silba, društvu “Mid Adria” d.o.o.
 6. Zaključak o prijenosu sredstava TD “Vodovod” d.o.o. za rekonstrukciju cjevovoda u ulicama Luke Botića i Junija Palmotića
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, Arheološkom muzeju Zadar

24. svibnja 2016.

 1. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Turističkoj zajednici Općine Preko
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine u Širokoj ulici, Sindikatu pomoraca Hrvatske
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Moto udruzi policajaca “Plavi vitezovi” Croatia VIII Zadar
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javnih površina na više lokacija naPpoluotoku, Upravnom odjelu za odgoj i školstvo Grada Zadra

25. svibnja 2016.

 1. Zaključak o davanju suglasnosti društvu Toranj d.o.o. za izvođenje radova na uređenju javne površine – terase restorna “POSH”
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Forumu, Agenciji RMC

27. svibnja 2016.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno-zabavnog programa ispred bara – noćnog kluba “Ledana”

30. svibnja 2016.

 1. Odluka o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora na adresi bedemi zadarskih pobuna, društvu “Bašta Zadar” d.o.o.
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene radionice i slušaonice na prostoru Kapetanskog parka, studentima etnologije i antropologije Sveučilišta u Zadru i Udruzi Antropop
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Kapetanskog parka, Udruzi Antropo

31. svibnja 2016.

 1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Grada Zadra za 2016. godinu
 2. Odluka o pokretanju postupka javne nabave usluge izrade vizualnog identiteta Kneževe palače
 3. Zaključak o odabiru ponude društva Konus d.o.o. za uslugu nadzora nad izgradnjom reciklažnog dvorišta
 4. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova unutarnjeg uređenja Malog Arsenala, tijekom turističke sezone, Zadarskoj županiji
 5. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova na stambeno poslovnom objektu Dražanica, tijekom turističke sezone, društvu Lignum d.o.o.
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi Roda – Podružnici Zadar